Menu
Asiakasportaali

Kaupparekisteriote


Toiminimi: LapIT Oy
Y-tunnus: 1637268-5
Yritys rekisteröity: 15.12.2000
Yritysmuoto: Osakeyhtiö
Kotipaikka: Rovaniemi
Otteen sisältö: 14.2.2017 rekisterissä olleet tiedot.

 

Rekisterimerkinnät

Toiminimi
Rekisteröity 15.7.2015
LapIT Oy

Toimiala
Rekisteröity 14.2.2017
Yhtiön toimiala on tietohallinto- ja informaatioteknologiapalveluiden sekä muiden palveluiden tuottaminen. Yhtiö voi toimintaansa liittyen omistaa kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä sen omistajina oleville kunnille, kuntayhtymille ja muille kuntakonsernien itsenäisille juridisille yksiköille kuten kuntaomisteiselle yhtiölle, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Yhtiö harjoittaa pääosan toiminnastaan hankintayksikköjen kanssa, joiden määräys- ja valvontavallassa se on. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen laadullisesti hyviä yhtiön toimialan mukaisia palveluita. Yhtiö toimii toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevästi ja kannattavasti. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa.

Kotipaikka
Rekisteröity 15.12.2000
Rovaniemi

Tilikausi
Rekisteröity 15.12.2000
Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

Perustaminen
Rekisteröity 15.12.2000
Perustamiskirja on allekirjoitettu 22.8.2000.
Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyväksytty 22.8.2000.

Yhtiöjärjestyksen muutos
Rekisteröity 14.2.2017
Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 1.12.2016

Osakepääoma
Rekisteröity 23.12.2014
Osakepääoma 160 000,00 euroa

Osakkeiden lukumäärä
Rekisteröity 23.12.2014
160 kpl

Osakkeen nimellisarvo
Rekisteröity 23.12.2014
1 000,00 euroa

Hallitus
Rekisteröity 4.7.2016

Puheenjohtaja: Simoska Maarit

Varsinaiset jäsenet:
Hänninen Tuomo
Juuruspolvi Juhani
Keisanen Tuija
Kiemunki Sari-Anne
Niemelä Veikko
Palojärvi Aira
Tarvainen Pentti

Muu johto
Rekisteröity 10.2.2015
Toimitusjohtaja: Jutila Juhani
Toimitusjohtajan sijainen: Niva Johanna

Tilintarkastajat
Rekisteröity 15.7.2015
Tilintarkastaja:
Finnpartners BDO Oy, Y-tunnus 1893593-9, Kaupparekisteri
Päävastuullinen tilintarkastaja: Tuomela Ulla-Maija

Lakimääräinen edustaminen
Rekisteröity 15.12.2000
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.

Toiminimen kirjoittaminen
Rekisteröity 15.12.2000
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Prokuristit
Rekisteröity 10.2.2015
Niva Johanna
Prokuristit edustavat yhtiötä kukin yksin.

Tilinpäätösasiakirjat
Rekisteröity 26.5.2016
Tilinpäätös ajalta 1.1.2015-31.12.2015

Toiminimihistoria
15.7.2015 LapIT Oy
15.12.2000 - 15.7.2015 Lapin Informaatioteknologia Lapit Oy

Yhtiöjärjestys
Lataa yhtiöjärjestys (PDF)...

X