Menu
Asiakasportaali 24h

Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaavat henkilöt

LapIT Oy
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi

Y-tunnus: 1637268-5

LapIT Oy kerää sivustonsa kautta henkilötietoja työnhakijoista sekä sidosryhmistään.

Rekrytointi
Päivi Honkala Hyvärinen
040 848 9598

Sidosryhmät
Nina Pökkylä
040 732 0872


Rekisteröitävien henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietosisältö

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja (kuten: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, koulutus ja työkokemus) käytetään LapIT Oy:n rekrytoinnissa työnhakijoiden tietojen keräämiseksi sekä mahdollisten hakijayhteydenottojen hoitamiseksi. Sidosryhmien henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen LapIT Oy:n omissa markkinointitilaisuuksissa. LapIT Oy rekisteröi vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.


Henkilötietojen hankkiminen tai luovuttaminen

Mitään tietoja ei luovuteta rekisteristä kolmansille tahoille Suomessa, EU tai ETA -alueella tai niiden ulkopuolelle. LapIT Oy ei hanki henkilötietoja kaupalliselta tai kolmannelta osapuolelta. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kuin näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekrytoitavien sekä sidosryhmien henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tietoja ei säilytetä manuaalisena aineistona kuten paperitulosteina.


Rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

 

Sivuston käyttöehdot


Verkkopalvelun kuvaus

Lapit.fi- verkkosivustoa tuottaa ja ylläpitää LapIT Oy.

Kaikki sivustolla esiintyvät tiedot on tarkoitettu puhtaasti informatiivisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Sivuston käyttö on maksutonta.


Käyttöoikeus verkkosivustolla julkaistavaan aineistoon

Verkkosivuston kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat LapIT Oy:lle ja/tai julkaisujen kirjoittajille ja kuvaajille. Käyttäjällä ei ole ilman etukäteen saatua suostumusta oikeutta julkaista, kääntää tai muuttaa julkaisuja tai muuta verkkosivuston aineistoa.


Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvaus

LapIT Oy pyrkii ylläpitämään sivustolla mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, takaamatta kuitenkaan täysin virheetöntä sisältöä.

LapIT Oy ei vastaa sivuston jatkuvasta saatavuudesta eikä siten voi taata sivuston toimivan katkoitta tai virheettömästi. Virheellisen sisällön tai teknisten vikojen mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

LapIT varaa itselleen oikeuden muuttaa sivuston ohjelmistoja, tietokantaa sekä sisältöä sekä milloin tahansa ottaa sivusto tai sen osa tilapäisiesti tai kokonaan pois julkaisusta.


Sovellettava laki

Sivuston käyttämiseen ja käyttöehtojen tutkimaan sovelletaan Suomen lakia.

 

Yksityisyyden suoja


LapIT Oy suhtautuu vakavasti yksityisyyden suojaan internetissä, ja siksi haluamme kertoa, miten käsittelemme tietojasi.


Yleisesti ottaen voit vierailla lapit.fi -verkkosivuilla paljastamatta henkilöllisyyttäsi tai muita tietoja itsestäsi. Verkkopalvelimemme keräävät ainoastaan sivustomme vierailijoiden verkkosijainnin tiedot, eivät sähköpostiosoitteita. Tiedot kerätään, jotta voidaan mitata vierailujen määrää, sivustolla keskimäärin vietettävää aikaa, siellä tarkasteltuja sivuja yms. LapIT Oy käyttää tietoja verkkosivujensa käytön tutkimiseen sekä sivuston sisällön kehittämiseen.

Joissakin tapauksissa saatamme kuitenkin tarvita tietoja sinusta, kuten nimesi ja osoitteesi. Kun tietoja tarvitaan, ilmoitamme niiden käyttötarkoituksen keräämisen yhteydessä. Yleensä kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käytämme vain LapIT Oy:ssä sisäisesti.

Sinulle henkilökohtaisesti suunnitellun tiedon laatimiseen voidaan käyttää evästeitä. Eväste on dataa, jota verkkosivu lähettää selaimeesi ja joka voidaan tallentaa kovalevyllesi. Evästeiden avulla tunnistamme sinut, kun käytät jälleen sivustoamme. Voit asettaa selaimesi ilmoittamaan saapuvista evästeistä. Halutessasi voit myös estää evästeiden käytön, jolloin emme välttämättä tunnista sinua palatessasi sivustollemme.

Toisinaan toteutamme kyselyjä saadaksemme paremman kuvan sivustomme käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Kyselyn yhteydessä kerromme, mihin käytämme sinusta verkossa keräämiämme tietoja.

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä muille sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä tai yksityisyyden suojan käytännöistä.

 

 

X