Menu
Asiakasportaali 24h

Tietosuojaseloste


LapIT Oy suhtautuu vakavasti yksityisyyden suojaan internetissä, ja siksi haluamme kertoa, miten käsittelemme tietojasi. 

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaavat henkilöt

LapIT Oy
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi

Y-tunnus: 1637268-5

LapIT Oy kerää sivustonsa kautta henkilötietoja työnhakijoista sekä sidosryhmistään.

Tietosuojavastaava
Siru Siivola
siru.siivola@lapit.fi


Mitä tietoja keräämme ja millä perusteella? 

LapIT Oy (jatkossa myös ”me”) kerää sivustonsa kautta henkilötietoja työnhakijoista sekä sidosryhmistään. Pääsääntöisesti rekrytointia koskevat henkilötiedot käsitellään ulkoisen kumppanimme (Kuntarekry) kautta. Keräämme sivustomme kautta seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä tietoja:

Tekniset tiedot

Voit pääsääntöisesti vierailla verkkosivuillamme tunnistautumatta. Keräämme kuitenkin vierailusi yhteydessä tiettyjä teknisiä tietoja, joita käytetään palvelujemme tuottamiseen ja kehittämiseen. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi IP-osoitteesi, katselemasi sivut, jaettu sisältö ja muut tekniset tiedot. Evästeistä taas voit lukea tarkemmin alempaa.

Meille antamasi tiedot

Saatamme pyytää sinulta tapauskohtaisesti esimerkiksi yhteys- ja tunnistetietojasi, koulutustietojasi, tietoja työkokemuksestasi tai muita vastaavia tietoja.  Saatamme kerätä myös muita antamiasi tietoja, kuten kiinnostuksenkohteitasi koskevia tietoja. Ilmoitamme erikseen (esim. kyselyiden avulla) kerättävien tietojen käyttötarkoituksen niiden keräämisen yhteydessä.

Käsittelyperusteena on tapauskohtaisesti antamasi suostumus, meidän oikeutettu etumme esimerkiksi asiakassuhteiden hoitamisessa tai sopimus, jossa olet osapuolena.

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä muille sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä tai yksityisyyden suojan käytännöistä.

Onko henkilötietojen antaminen pakollista?

Henkilötietojen antaminen ei pääsääntöisesti ole lain nojalla pakollista. Joidenkin henkilötietojen osalta, esimerkiksi rekrytoinnissa, henkilötietojen antaminen voi kuitenkin olla sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus ja tietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettei sopimusta voida tehdä.


Miten käytämme henkilötietoja? 

Käytämme tietoja LapIT Oy:n rekrytoinnissa työnhakijoiden tietojen keräämiseksi sekä mahdollisten hakijayhteydenottojen hoitamiseksi.  Sidosryhmien henkilötietoja käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen LapIT Oy:n omissa markkinointitilaisuuksissa. Lisäksi kyselyillä kerättyjä tietoja käytämme paremman kuvan muodostamiseen sivustomme käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Kyselyn yhteydessä kerromme, mihin käytämme sinusta verkossa keräämiämme tietoja.

Teknisiä tietoja voidaan käyttää mm. sivuston toiminnan ja käytön tutkimiseen sekä sivuston sisällön kehittämiseen. Emme käytä tallennettuja henkilötietoja yksittäisen rekisteröidyn profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.


Miten hankimme ja luovutamme henkilötietoja? 

Saamme tietomme yleensä suoraan rekisteröidyltä, eli sinulta. Emme pääsääntöisesti hanki henkilötietoja kaupalliselta tai kolmannelta osapuolelta. Voimme kuitenkin hakea tietoa esimerkiksi yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten nettisivuilta.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kuin näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta rekisteristä kolmansille tahoille Suomessa, EU tai ETA -alueella tai niiden ulkopuolelle. Joitakin tietojasi voi kuitenkin siirtyä myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle, myös maihin, joiden osalta ei ole annettu komission tietoturvan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Huolehdimme siirtojen yhteydessä asianmukaisista turvatoimista. Voit halutessasi pyytää lisätietoja tietojesi siirrosta tietosuojavastaavalta.


Miten henkilötiedot on suojattu ja kuinka kauan niitä säilytetään? 

Rekrytoitavien sekä sidosryhmien henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa, kuin ne ovat tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamista varten.

Mitkä ovat oikeuteni rekisteröitynä? 

Sinulla on rekisteröitynä oikeus:

-        pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin
-        oikeus pyytää itseäsi koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai rajoittamista
-        vastustaa henkilötietojen käsittelyä
-        siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
-        peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn
-        tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Pyydämme tekemään pyynnöt kirjallisesti tietosuojavastaavalle.

 

Sivuston käyttöehdot


Verkkopalvelun kuvaus

Lapit.fi- verkkosivustoa tuottaa ja ylläpitää LapIT Oy.

Kaikki sivustolla esiintyvät tiedot on tarkoitettu puhtaasti informatiivisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Sivuston käyttö on maksutonta.


Käyttöoikeus verkkosivustolla julkaistavaan aineistoon

Verkkosivuston kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat LapIT Oy:lle ja/tai julkaisujen kirjoittajille ja kuvaajille. Käyttäjällä ei ole ilman etukäteen saatua suostumusta oikeutta julkaista, kääntää tai muuttaa julkaisuja tai muuta verkkosivuston aineistoa.


Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvaus

LapIT Oy pyrkii ylläpitämään sivustolla mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, takaamatta kuitenkaan täysin virheetöntä sisältöä.

LapIT Oy ei vastaa sivuston jatkuvasta saatavuudesta eikä siten voi taata sivuston toimivan katkoitta tai virheettömästi. LapIT Oy ei myöskään vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

LapIT varaa itselleen oikeuden muuttaa sivuston ohjelmistoja, tietokantaa sekä sisältöä sekä milloin tahansa ottaa sivusto tai sen osa tilapäisiesti tai kokonaan pois julkaisusta.

Sovellettava laki

Sivuston käyttämiseen ja käyttöehtojen tutkimaan sovelletaan Suomen lakia.

 

Evästekäytäntö 

 

Yleistä evästeistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto tallentaa tietokoneellesi tai muulle käyttämällesi laitteelle. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja esimerkiksi IP-osoitteesta, selaintyypistä, käyttämäsi laitteen tyypistä, vierailuajankohdasta tai sivustolla tapahtuvasta toiminnasta.

Eväste voi säilyä laitteellasi joko selainistunnon ajan (istuntokohtainen eväste) tai pidemmän aikaa (pysyvä eväste). Istuntokohtaiset evästeet siis lakkaavat toimimasta, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet taas muistavat sinut, kun palaat selaimelle, vaikka olisit sulkenut sen välillä ja niiden kestoaika vaihtelee evästekohtaisesti.

Evästeitä voidaan jaotella eri luokkiin esimerkiksi niiden käyttötarkoituksen mukaan:

Välttämättömät evästeet

Mahdollistavat sivustolla liikkumisen ja pääsyn sen keskeisiin toimintoihin, kuten suojatuille sivuille. Tarkoituksena on mahdollistaa sivuston tarkoituksenmukainen toiminta.

Toiminnalliset evästeet

Mahdollistavat tekemisesi valintojen muistamisen käyttäessäsi sivustoa uudelleen (esim. kielivalinta, käyttäjätunnus, sivustolla tekemäsi kustomoinnit) ja henkilökohtaisempien ominaisuuksien tarjoamisen. Tarkoituksena on sivuston helppokäyttöisyyden parantaminen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien tarjoaminen.

Suorituskykyevästeet

Mahdollistavat sivuston käytön seuraamisen (usein vieraillut sivut, sivujen virheilmoitukset) ja sivuston toiminnan kehittämisen. Evästeiden tarkoituksena on seurata sivuston käyttöä ja suorituskykyä sekä kehittää sivustoa.

Markkinointievästeet

Mahdollistavat osuvampien mainosten tarjoamisen ja vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa. Tarkoitus on näyttää markkinointia ja sisältöjä, jotka ovat kiinnostavia kyseiselle käyttäjälle.

Evästeet sivuillamme

Käytämme sivustollamme www.lapit.fi evästeitä. Evästeen laitteellesi voi asettaa joko LapIT Oy (ensimmäisen osapuolen eväste) tai kolmas osapuoli, kuten yhteistyökumppanimme (kolmannen osapuolen eväste). Termiä ”eväste” käytetään myös muista tekniikoista, kuten pikselitunnisteista, sosiaalisen median lisäosista ja jäljitteistä.

Huomaathan, että sivustollamme on kolmannen osapuolen evästeitä, joiden avulla mahdollistamme mm. kiinnostavien työpaikkailmoitusten jakamisen sosiaalisessa mediassa. Näillä kolmansilla osapuolilla on oman tietosuojakäytäntönsä puitteissa pääsy evästeiden sisältämiin tietoihin.

Käytämme sivustollamme välttämättömiä evästeitä, joiden avulla sivuston tekstit näkyvät sinulle ja voit esimerkiksi liikkua sivustollamme. Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivuston asianmukaiselle toiminnalle, kuten fonttien näkymiselle. Välttämättömien evästeiden lisäksi käytämme toiminnallisia evästeitä, jotka mahdollistavat sivujen jakamisen sosiaalisessa mediassa. Voit estää kyseiset toiminnalliset evästeet esimerkiksi täältä: http://noscript.net.

Keskeisiä sivustomme käyttämiä toiminnallisia evästeitä ovat:

Eväste

Kuvaus

Kesto

Lähde

Toimittaja

_atuvc

 

 

 

_atuvs

Mahdollistaa sivun jakamisen sosiaalisen median alustoilla ja kerää tietoa jakokerroista.

 

-’’-

2 vuotta

 

 

 

30 minuuttia

www.lapit.fi

 

 

-’’-

AddThis

 

 

 

AddThis

                 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli haluat lisätietoa evästeiden käytöstä sivustollamme, voit ottaa yhteyttä meihin yllä mainittujen yhteystietojen avulla.

 

X