Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

21.03.2022 | Uutiset

Webinaari 2.3.2022

Webinaarin aiheena oli Näkökulmia kuntien tietojärjestelmäkustannuksiin ja -sopimuksiin hyvinvointialuemuutoksen myötä.

Hyvinvointialueiden uudistus on merkittävä muutos sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Mikä on kuntien osuus muutoksessa? Kunnat ovat jatkossakin vastuussa muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista sekä kuntien hallinnosta.

Sote-puolen tukipalvelut ja niihin vähintään 50 % todellisista työtehtävistä tekevistä henkilöistä siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen. Osa tukipalveluista ei kuitenkaan skaalaudu alas suhteessa volyymin vähenemiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi joidenkin tietojärjestelmien kustannukset, joiden hinnoittelut pohjautuvat nykyisin kunnan väkilukuun.

Tämä saattaa nostaa palveluiden tuottamisen suhteellisia kustannuksia sekä pahimmillaan aiheuttaa jopa tuplalaskutusta. Esimerkiksi päällekkäiset ratkaisut, ei-skaalautuvat sopimukset ja kehitysvelka vaikeuttavat kuntien toimintaa. Kuntien kanssa tehtyjen arvioiden mukaan kustannuksista säilyy kuntien vastuulla myös muutoksen jälkeen noin 60-80 % osuus. Tämän lisäksi myös muutos itsessään aiheuttaa kunnille haasteita niin kustannusten kuin resurssien näkökulmasta. 
 
Asia on kuitenkin ratkaistavissa. Näihin asioihin pureuduttiin 2.3.2022 järjestetyssä webinaarissa. Sofigaten Markus Junttila ja Markku Hugg kertoivat näkemyksiä kuntien tilanteesta hyvinvointialueiden muutoksessa sekä mahdollisuuksista tilanteen haltuunottoon. LapIT Oy:n toimitusjohtaja Klaus Kianen kertoi omassa puheenvuorossaan LapIT Oy:n tukimahdollisuuksista alueellisen yhteistyön edistämisessä ja liiketoimintajohtaja Merja Haikka läpikävi tapausesimerkin tiedonhallintapalvelusta. 

Esityksessä läpikäyty materiaali ja esityksen tallenne ovat saatavilla LapIT Oy:n Asiakasportaalissa.

X