Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

28.11.2022 | Uutiset

LapIT-päivillä verkostoiduttiin ja viihdyttiin

 
Tämän vuoden teema ”Kohti uutta aikakautta” välittyi kaikkien puhujien esityksissä. Tämän vuoden puhujina olivat Muonion kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, yritysjohtaja ja työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä, Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston erityisasiantuntija Petri Tuominen, Lapin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, Suomen Kuntaliiton strategiayksikön kehittämispäällikkö Elisa Kettunen sekä kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja kyberturvallisuusyksikön johtaja Jarno Limnéll.

LapIT-päivät 2022.jpg

Kuva: Juha-Matti Häkkinen

LapIT-päivien aattona illan avasi LapIT Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Karvo peilaten puheessaan yrityksemme kulunutta vuotta myös tulevaan. Tämä LapIT-päivien vapaamuotoisempi osuus koostui iloisesta yhdessäolosta hyvän ruoan, verkostoitumisen ja musiikkiesityksen siivittämänä. Mukana illanvietossa oli liki 100 kutsuvierasta.

Perjantain LapIT-päivät seminaari alkoi Muonion kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäen puheella. Hän nosti Uuden ajan kuntatyö -esityksessään esille ne muutosajurit, jotka tulevat vaikuttamaan kuntien, alueiden ja koko Suomen toimintaympäristöön seuraavan vuosikymmenen aikana. Kuulimme näkemyksiä, miten uusi aika tulee haastamaan myös työntekemisen tavan ja kuntajohtamisen. Enbuska-Mäen jälkeen puheenvuorossa oli yritysjohtaja ja työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä. Hän korosti Muutosjohtaminen ja arjen vastuullisuus. esityksessään, ettei organisaatioissa päästä tavoitteisiin ilman, että otetaan vastuuta työyhteisön hyvinvoinnista.

Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston erityisasiantuntija Petri Tuomisen puheenvuoro aiheesta ”Valtiovarainministeriön näkökulmia kuntien ja hyvinvointialueiden digitalisaation tavoitteisiin. Esitys avasi hyvinvointialueiden tilannekuvaa ICT-valmisteluun liittyen. Kuntien digikannustinavustuksista saatiin kattavasti tietoa siitä, kenelle ja mihin tarkoitukseen ne ovat suunnattu. Esityksessä sivuttiin myös digitalisaatiopotentiaalin tehokkaampaa tunnistamista ja realisoimista sekä sovellusympäristön rationalisointiin liittyvää esiselvitystä.

LapIT Oy:n liiketoimintajohtajat Johanna Niva ja Merja Haikka kertoivat yhteisessä esityksessään LapIT Oy:n Sotepalveluiden ja Kuntapalveluiden ajankohtaiset kuulumiset. LapIT Oy on ollut vahvasti mukana viimeisen vuoden aikana ICT-muutosrahoitushakemuksien valmistelussa ICT-infran osalta ja suunnittelemassa toteutuspolkua ICT-muutokselle.

Lapin hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela kertoi puolestaan esityksessään ”64½ päivää jäljellä – olemmeko valmiita?” Lapin Hyvinvointialueella 1.1.2023 tapahtuvista muutoksista. Keskeisenä tavoitteena on ennen kaikkea turvallinen siirtymä niin, että sosiaali- terveys- ja pelastuspalvelut toimivat keskeytyksettä ja hyvinvointialue pystyy maksamaan henkilöstönsä palkat sekä muut heille kuuluvat laskut.

Suomen Kuntaliiton strategiayksikön kehittämispäällikkö Elisa Kettunen saapui puhumaan aiheesta ”Sähköisten palvelujen mahdollisuudet kunnissa tulevaisuudessa”. Kuntien Digitiekartta vuoteen 2030 on tarkoitettu erilaisissa digikehitysvaiheissa oleville kunnille ja aiheesta ollaan järjestämässä 1-2 tilaisuutta suuremmalle yleisölle. Lisäksi yleisö sai suuren määrän selvityksiä ja materiaaleja linkkien muodossa tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi.

Seminaaripäivä huipentui Innofactor Oy:n kyberturvallisuuspalveluiden johtaja Jarno Limnéllin esitykseen ”Ajankohtainen turvallisuus – mitä on seuraavaksi edessä?”. Esityksessään Limnéll määritteli turvallisuuden koostuvan neljästä osa-alueesta: todellisuudesta, jossa tällä hetkellä elämme, jokaisen omasta tunteesta, jota ei tule väheksyä, sietokyvystä epävarmuuden keskellä ja sisäistettyjen arvojen ja opittujen toimintojen luomasta kulttuurista.

Kaiken kaikkiaan nämä 15. kertaa järjestetyt LapIT-päivät antoivat paljon tärkeää ja ajankohtaista tietoa hyvinvointialueiden, kuntasektorin, kyberturvallisuuden ja työelämän muutoksesta. Paljon kiitoksia kaikille puhujille ja vieraille. Toivottavasti tapaamme jälleen ensi vuoden LapIT-päivillä uuden teeman äärellä!

X