Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

11.05.2021 | Uutiset

Millaista osaamista LapIT hakee?

ICT -ala on perinteisesti nähty jonkinlaisena ”loppusijoituspaikkana” luonnontieteellisen tai teknillisen tutkinnon suorittaneille, tai alasta muuten kiinnostuneille teknisesti orientoituneille henkilöille. Asiantuntijoiden koulutustaustaa tarkastellessa näin usein onkin, ja aivan perustellusti.

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana yhteiskuntaa ja toimintaympäristöjä on kuitenkin ravistellut muutosten sarjat, joista erityisesti teknologiset muutokset ovat vaikuttaneet meihin kaikkiin. Nämä kehitystrendit on tunnistettu myös LapIT Oy:ssä, ja havainnoillamme on  suora vaikutus myös tarvittavan työvoiman osaamiseen ja sitä koskevaan uudelleenarviointiin. Kaupallisuuden ja tekniikan osaajien vuosikymmeniä jatkuneeseen ”tuotantotaloudelliseen” ajatteluun on tullut uusia sävyjä, kun osaajia kaivataan muiltakin koulutusaloilta.

Se millainen maailma on esimerkiksi viidentoista vuoden kuluttua verrattuna siihen mitä se on nyt, jää nähtäväksi. Huomattavasta teknologisesta muutoksesta johtuen voidaan kuitenkin päätellä tiettyjä selkeitä osaamisalueita, jotka ovat luonteeltaan niin stabiileja, ettei niitä hetkauta kovimmatkaan megatrendit. Tällaisia ovat esim. vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja viestinnän taidot, tiedonhakutaidot, ongelmanratkaisutaidot ja kyky kehittää henkilökohtaista osaamista.

Tälläkin hetkellä alati kehittyvä teknologia korvaa yhä enemmän työtä, erityisesti niitä usein tylsiksi määriteltyjä toistuvia toimintoja. Uutta työtä syntyy kuitenkin rinnalla työn tuottavuuden kasvun myötä. Prosesseja kehitetään ja johdetaan hyödyntäen algoritmeja, jossa piilee sekä mahdollisuus että uhka, kun inhimillinen toimintamahdollisuus supistuu. Teknologian kehitys työelämässä on moniulotteinen ja kompleksinen kokonaisuus. Se heijastuu useisiin eri suuntiin. Kaikesta tekemisestä entistä useammin digitaalinen jälki. Se helpottaa työn kehittämistä, mutta luo uudenlaisia kysymyksiä mm. yksityisyyden osalta. Asiantuntemusta tarvitaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä kun mm. käytettävät päätelaitteet jatkavat kehitystään.

Lähivuosien osalta teknologisen muutoksen lisäksi esillä ovat väestön ikääntyminen, työntekijöiden monimuotoistuminen kun mm. verkostot ylittävät jo nyt maiden rajat ja siirtyvät sulavasti maanosasta toiseen. Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat niin ikään jatkossakin esillä. Kenties suurin muutos tulee koskemaan toimintatapojamme ja ajatteluamme haastavaa tilannetta, jossa elämä täyttyy erilaisella enemmän tai vähemmän merkityksellisellä sisällöllä. Näistä sisällöistä työ on suuressa roolissa, jolloin itsensä johtaminen, priorisointi ja muu hallinnan osaaminen on tärkeää.

Kuten kulunut vuosi on osoittanut, ennakoimattomia muutoksia tapahtuu. Muutosvalmius ja muutoksen sietäminen ovat tärkeitä taitoja. Ihmisen erottaa koneesta kuitenkin inhimillisyys, ”pehmeät taidot”, jollaisia tarvitaan teknologian kehitystyössä, myynnissä, markkinoinnissa, asiakaspalvelussa ja henkilöstön kehityksessä. Meidän ihmisten päätöksenteko on usein kaikkea muuta kuin loogista, perustuen tunteisiin ja usein kyllä järkeenkin. Me kykenemme kuitenkin ymmärtämään paljon koneita paremmin myös epäloogisia ratkaisuja. Teknologia on kuitenkin vain työkalujen tarjoaja, jonka mahdollisuuksista hyötyvät varmimmin koulutusmyönteiset, omaa ajatteluaan kehittävät ihmiset, jotka suhtautuvat kiinnostuneina uuteen ja kykenevät sopeutumaan muutoksiin. Joustava osaaminen, halu kehittää sitä ja muutoksen sietäminen ovat hyviä ominaisuuksia tulevaisuuden osaajille myös meillä LapIT Oy:ssä.

 

X