Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

22.03.2021 | Uutiset

LapIT ensisijaiseksi asiantuntijakumppaniksi Lapin sote-hankkeille

Lapin sote-hankkeet kilpailuttivat helmikuussa asiantuntijaresurssit Tulevaisuuden sote-keskushankkeen sekä rakenneuudistushankkeen tueksi vuosille 2021-2022. Kilpailutuksessa oli yhteensä 22 osa-aluetta. LapIT tuli valituksi ensisijaiseksi yhteistyökumppaniksi yhteensä 17 osa-alueella, jotka liittyivät muun muassa tiedonhallintaan, kokonaisarkkitehtuurityöhön, tiedolla johtamisen ja kirjaamisen kehittämiseen, virtu.fi palveluportaalin sekä muiden etäratkaisuiden kehittämiseen, tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistämiseen sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän määrittelytyöhön. Asiantuntijapalveluiden sopimuskausi on vuoden 2022 loppuun.

LapIT:n omien asiantuntijoiden lisäksi hankkeiden tarpeisiin hyödynnetään LapIT:n yhteistyöverkostoa. LapIT asiantuntijapalvelut sisältävät eri osa-alueiden tarpeisiin asiantuntijaryhmiä, joihin liittyy osaajia kansallisesti toimivilta kumppaneiltamme kuten Istekki Oy:ltä, Sofigate Oy:ltä ja Gofore Oyj:ltä. ”Odotamme innolla yhteistyötä Lapin sote-hankkeiden kanssa ja haluamme osaltamme olla mukana rakentamassa Lapin hyvinvointialueelle toimivia sote-peruspalveluita sekä niitä tukevia rakenteita” sanoo LapIT:n sote-liiketoimintajohtaja Johanna Niva.

LapIT:n sosiaalihuollon erityisasiantuntija Nina Peronius on työskennellyt syksystä saakka Rakenneuudistushankkeessa sosiaalihuollon tietojärjestelmien yhtenäistämisen aluekoordinaattorina.

” Rakenneuudistushankkeessa kehitetään laajan asiantuntijajoukon voimin palveluja ja teknologiaa lähellä kuntatoimijoita ja arjen palvelujen kehittämistä. ICT-toimijoiden ja sote-palvelutuotannon yhteistyön arvo korostuu, kun teknologia mahdollistaa uudenlaisia toimintatapoja. Kansallisten määrittelyjen huomiointi ja siirtäminen paikallisiin käytäntöihin vaatii yhteistä tekemistä ja on hienoa saada olla kaikkien Lapin kuntien tukena”, kuvaa Nina Peronius työskentelyä hankkeessa.

X