Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

11.05.2021 | Uutiset

Haemme tietokanta-asiantuntijaa

Tietokanta-asiantuntijan tehtävässä pääset huolehtimaan tietokantojen asennuksista, saatavuudesta, suorituskyvystä, ympäristöjen suunnittelusta, varmistuksista ja palautuksista, unohtamatta vanhojen ympäristöjen poistoja ja migraatioita uudemmille alustoille. Tehtävään kuuluu keskeisesti yhteistyö niin asiakkaiden, toimittajien kuin sisäisestikin eri yksiköiden kesken.

Työ edellyttää sekä hyvää kokonaisuuksien hahmottamista että yksityiskohdat huomioivaa ajattelua. Hyvät sosiaaliset taidot ja uteliaisuus sekä halu oppia uutta auttavat tässä tehtävässä.  

Tietokanta-asiantuntijan työ on osaltaan itsenäistä: tiedon etsimistä, kokeilemista, testaamista ja oman osaamisen syventämistä. Toisaalta tekeminen on hyvinkin sosiaalista, jolloin fokus on tiedon jakamisessa, asiakastarpeen ymmärtämisessä ja käytäntöjen kehittämisessä ja niiden jalkauttamisessa. Asiantuntijalta odotetaan vastauksia ja niiden löytämiseksi tarvitaan oman tietämyksen syventämistä lähdemateriaalien ja muun kouluttautumisen kautta. 

Tehtäväkuvaus

Tietokanta-asiantuntijan vastuulle kuuluu:
- Tietokannanhallintaympäristön ja LapIT:n sisäinen liittyvä vika- ja häiriönhallinta 
- Tietokantojen siirto uusille alustoille 
- Uusien tietokantojen  ja tietokannanhallintajärjestelmien perustaminen ja käyttöoikeuksien hallinta
- Varmistuksista ja/tai palautuksista huolehtiminen
- Tietokantojen suorituskykyä ja eheyttä ylläpitävien huoltorutiinien luominen ja seuranta
- Lisenssiseurannasta huolehtiminen ja lisenssien käytön suunnittelu
- Tietokannanhallintaympäristöjen suunnittelu ja dokumentointi 

Tietokanta-asiantuntija huolehtii ympäristöjen tietoturvasta- ja suojasta sekä osallistuu projetityöhön, muutoshallintaan ja käyttöönottoihin.

Tehtävässä menestymisessä edesauttavat osaaminen ja aiempi kokemus 
- SQL Server tietokannoista 
- SQL kielen tuntemus
- VMware virtualisointiympäristöistä
 
Tehtävässä on mahdollista syventää osaamistaan myöhemmin myös Oracle, MySQL ja PostgreSQL tietokantojen suuntaan.

Tarjoamme sinulle kehittyvän organisaation ja monipuolisen asiakasympäristön erilaisine ratkaisuineen. Meillä on mukava yrityskulttuuri ja hyvä yhteishenki. Joustava etätyökäytäntömme mahdollistaa työtehtävän hoitamisen, vaikka asuinpaikkasi on muualla kuin pohjoisen luonnon helmassa. Työtä ei tarvitse tehdä yksin, vaan saat tueksesi 130 asiantuntijamme joukon eri puolilla Pohjois-Suomea. LapIT Oy on innostunut yhteisö sekä työpaikalla että työn ulkopuolella, muun muassa erilaisten harrastusaktiviteettien parissa.

Lisätietoja saat Juhani Nikumaalta (vanhempi asiantuntija) p. 040 845 7929 to 20.5.2021 sekä to 27.5.2021 klo 13-14.

Hakemukset Kuntarekryn kautta - avain 360977. Liitä mukaan CV:si ja hakemuksesi perustellun palkkatoiveen kanssa. Hakuaika päättyy 28.5.2021 klo 16:00.

X