Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

31.01.2020

Tiedonhallintalaki tuo mukanaan uutta

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) eli tiedonhallintalaki pyrkii vastaamaan tiedonhallinnan sääntelytarpeeseen julkishallinnossa. Yleislakina toimiva tiedonhallintalaki tuo mukanaan toimenpidevaatimuksia, jotka koskettavat koko julkista sektoria.

Kyse on vastuiden määrittelystä, mutta sen taustalla vaikuttavat monet tekijät. Tiedonhallintalailla on yhteisiä rajapintoja muihin lakeihin, joita ei ole voitu jättää huomiotta lain valmisteluvaiheessa. Tiedonhallintamallin kuvaamisen, muutosvaikutusten arvioinnin, asiakirjajulkisuuden määrittelemisen ja tietoturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden myötä tietojärjestelmien toiminnot, asianhallinnan vastuut, säilytysajat ja valvonta vastaavat tulevaisuuden vaatimuksia.

Uusi laki tuo myös uutta termistöä, joista yksi keskeinen on tiedonhallintayksikkö. Sillä tarkoitetaan viranomaista, jonka tehtävänä on järjestää tiedonhallinta tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintayksiköitä ovat muun muassa kunnat, kuntayhtymät sekä valtion virastot ja laitokset. Toinen uusi termi on tiedonhallintamalli, jonka käyttöönotossa on 12 kuukauden siirtymäaika eli tiedonhallintamallin tulee olla valmis viimeistään 1.1.2021. Sen sijaan esimerkiksi johdon vastuulle ei siirtymäaikaa ole määritelty, vaan tiedonhallintalain tarkoittama johdon vastuu on alkanut täysimääräisesti jo 1.1.2020. Tiedonhallintalain toteutumista valvoo VM:n yhteydessä toimiva itsenäinen tiedonhallintalautakunta.  

LapIT Oy:ssä on seurattu aktiivisesti lainvalmistelun etenemistä. Olemme osallistuneet aiheesta järjestettyihin koulutuksiin ja kasvatamme erityisosaamistamme tähän liittyen.

Tulemme järjestämään asiakkaillemme tiedonhallintalakia koskevan maksuttoman webinaarin 28.2.2020. Käymme siinä läpi tiedonhallintalain edellyttämien toimenpiteiden aikataulut, sekä omana kokonaisuutena tiedonhallintamallin muodostamiseen liittyviä tehtäviä. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Siru Siivola                                                            Pauliina Mulari

Tietosuojapäällikkö                                             Erityisasiantuntija

LapIT Oy                                                                LapIT Oy

siru.siivola@lapit.fi                                              pauliina.mulari@lapit.fi

X