Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

05.11.2020

Tänään olisi pitänyt olla LapIT -päivät

LapIT Oy:lle vuosi 2020 on tärkeä, sillä yhtiön perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Suomen vanhimman kuntaomisteisen ICT -yhtiön matka on ollut myös ajankuva Suomesta, jossa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on edistytty merkittävästi digitalisaation kehityksessä. Olemme saaneet kulkea tuon matkan yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja kun tasavuodet täyttyivät, halusimme juhlia tapahtumaa näyttävästi. Valmistelut aloitettiin hyvissä ajoin, tilat varattiin, tapahtumaa suunniteltiin ja nimekäs puhujalistaus alkoi muodostua. Maailmalta alkoi samanaikaisesti kantautua tietoa COVID-19 -nimisestä koronaviruksesta. Keväällä tilanteen ollessa epävarma, siirsimme LapIT -päivät vietettäväksi loppuvuodesta, marraskuussa, ja samalla päätimme tarjota mahdollisuuden seurata puhujia verkkolähetyksissä.

Viime vuoden LapIT -päivillä yksi puhujistamme oli visionääri Perttu Pölönen. Hän kävi esityksessään läpi taitoja, joita tulevaisuuden työelämässä toimivilta edellytetään. Osa hänen esittämistään taidoista ovat laajasti käytössä jo nyt, kuten tiimityö tai kommunikaatio, osa vielä hieman etsinnässä ja osaa edisti koronavirus. Taudin hillitsemiseksi ryhdyttiin ennennäkemättömiin toimenpiteisiin kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Asiantuntijamme LapIT:ssa tekivät myös pitkiä päiviä tukien asiakkaitamme uudenlaisessa tilanteessa. Kuntien ja kuntayhtymien hallintoyksiköt siirtyivät etätöihin, lapset etäkouluihin ja sote -asiakkaillamme valmistauduttiin poikkeustilaan. Pölösen peräänkuuluttamat ongelmanratkaisu ja sopeutumiskyky, sekä luovuus ja improvisaatio nousivat kuin luonnostaan esiin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kaikki joustivat, ja asiat saatiin hoidettua eteenpäin.

Muutokset tapahtuvat usein vasta silloin kun on pakko. Koronavirus pakotti yhteiskuntamme digiloikkaamaan kerralla ja pitkälle, ja siitä selvittiin. Etätyöstä on kovaa vauhtia tulossa uusi normaali, mikä asettaa tiettyjä vaatimuksia myös teknologioille, ja onnistuneen lopputuloksen edellytys on avoin vuoropuhelu asiakkaidemme kanssa. Kaikki työ ei tulevaisuudessakaan tapahdu etänä, mikä on tiedostettu. Näiden työtehtävien kannalta meneillään oleva kriisi on kuitenkin tarjonnut uusia näkemyksiä ja tietoa, jota ei kenties olisi osattu kysyäkään normaalioloissa.

Koska tautitilanne on edelleen haastava, emmekä pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme LapIT -päivillä tavoittelevaamme verkostoitumista ja yhdessäoloa, päätimme perua tilaisuuden tältä vuodelta kokonaan. Tänään emme vietä LapIT -päiviä, mutta työmme asiakkaidemme parhaaksi jatkuu edelleen. Olisimme mielellämme kiittäneet ja juhlistaneet yhteistä 20 -vuotiasta saavutustamme, mutta se siirtyy nyt myöhempään ajankohtaan. Muutokset ja kokemukset, joita olemme yhdessä saaneet koronavuonna 2020 eivät ole pelkästään negatiivisia, ja niiden varaan rakennamme digitaalista tulevaisuuttamme.  

X