Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

06.03.2020

Sosiaalihuollon Kanta-palvelun käyttöönotto edellyttää palvelutehtävä uudistusta

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Kanta-palvelussa on otettu valtakunnallisesti käyttöön jo noin joka neljännessä kunnassa. Määrä on merkittävä, sillä edelleen odotellaan uusittua asiakastietolakia, jossa säädetään liittyminen pakolliseksi. Hallituksen esityksessä, joka on menossa eduskunnan käsittelyyn viikolla 18, julkisten palvelunjärjestäjien osalta liittymisen takaraja on 1.9.2024.

Muitakin takarajoja on, ja yksi niistä koittaa jo kuluvan vuoden lopulla: Asiakasasiakirjalain mukaan sosiaalihuollossa tulee yhdistää eri rekisterit yhdeksi asiakas- ja ilmoitusrekisteriksi, ja määritellä tietojen käyttöoikeudet THL:n käyttöoikeusmääräyksen mukaisesti. Uusittu käyttöoikeusmääräys julkaistiin tammikuussa 2020. Jotta rekisterit voidaan yhdistää, palvelutehtäväuudistus on tehtävä riippumatta siitä, onko kunta ottamassa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa Kanta-palveluissa käyttöön nyt vai vähän myöhemmin.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisen reunaehdot ja aikataulu riippuvat myös kunnassa käytössä olevasta asiakastietojärjestelmistä. Kanta-palvelujen käyttöönotossa täytyy huomioida myös valtakunnalliset, maakunnalliset ja oman organisaation tilastoinnin tarpeet, henkilöstön koulutus ja käyttöoikeudet, asiakkaille suunnattava tiedotus sekä tekniset yksityiskohdat, jotka joissakin tilanteissa saattavat edellyttää laajempia muutoksia palvelualustoissa ja -yhteyksissä varsinaisen käyttöönottovaiheen yhteydessä. Kaikkien kuntien osalta varsinainen liittyminen Kanta-palveluihin ei ehkä vielä ole teknisistä syistä ajankohtaista, mutta suunnitteleminen ja valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa.

Taivalkoskella on päätetty liittyä sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon vuoden 2021 alkupuolella.  Johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Loukusa kuvaa kunnan kohtaamia haasteita ja ratkaisua: ”Sosiaalihuollon Kanta-liittyminen ja palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto ovat muutoksia, jotka vaativat asiaan perehtymistä ja henkilöstön työpanosta. Pienessä kunnassa on mahdotonta ”irrottaa” omaa henkilöstöresurssia tähän, koska toimijoita on vähän. On myös huolehdittava samanaikaisesti siitä, että sosiaalitoimen ”arkityö” sujuu ja asiat tulee ajantasaisesti hoidettua. Hankimme LapIT:n kautta Kanta-projektipäällikköpalvelun ja saamme sieltä työhön tarvittavan erityisosaamisen oman toimintamme tueksi”

Valmistautuminen muutokseen alkaa aina tilanteen kartoituksesta ja analyysista. Vasta sen jälkeen voidaan päättää, mitä kunnan kannattaa tehdä, ja kuinka kunnan tavoitteet ja toimenpiteet limittyvät yhteen valtakunnallisen ja maakunnallisen kehittämistyön kanssa.   Olen aloittanut LapIT:ssa sosiaalihuollon erityisasiantuntijana, ja tuen kuntia sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton suunnittelussa ja toimintatapojen muutoksessa. Työskentely kuntien omistamassa ICT-yhtiössä mahdollistaa sen, että sosiaalihuollon sisällöllisen osaamiseni lisäksi tarjolla on alusta asti myös terveydenhuollon Kanta-osaamista sekä laaja-alainen ICT-tuki, joka laajenee kunkin kunnan projektin tarpeiden mukaisesti myöhemmin käyttöönottovaiheessa. Yhteistyössä saadaan myös paras mahdollinen hyöty asiakastietojärjestelmätoimittajan tarjoamasta tietojärjestelmän muutosprojektista. Näin luodaan alusta asti mahdollisimman sopiva ja lainmukainen järjestelmäkokonaisuus sekä taataan sujuva liittymisvaihe Kanta-palvelun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Näin isoa muutosta ei voi tehdä yksin, vaan siihen tarvitaan yhteistyötä. Tehdään sitä ja pidetään yhteyttä!

NinaPeronius_kuva.JPG

Nina Peronius
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Sote-palvelut, LapIT Oy
p. 050 303 9953

X