Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

01.06.2020

Muutoksenhallinnan mittaaminen alkaa

LapIT on jo pitkään tiedustellut asiakkailtaan palvelupyyntöjen ja vika- ja häiriönhallinnan työpyyntöjen onnistumista ja asiakkaan saamaa palvelukokemusta lähettämällä valmistumisilmoituksen ohella lyhyen kyselyn. Käytämme tätä kyselyä parantaaksemme palvelua jatkuvana prosessina, ja kehittääksemme toimintaa aktiivisesti. Olemme laajentamassa piakkoin tätä kyselyä koskemaan myös muutoksenhallinnan työpyyntöjä. Asiakkaat laativat edelleen palvelupyynnöt aivan kuten tähänkin saakka, ja LapIT arvioi edellyttääkö palvelupyynnön ratkaiseminen muutoksenhallinnan käsittelyä. Asiakkaan ei tarvitse tietää tai huolehtia siitä mikä prosessi on kyseessä; toisin kuin aikaisemmin tulemme kuitenkin mittaamaan onnistumistamme myös silloin, kun palvelupyyntö on edellyttänyt muutoksenhallintaprosessin toimenpiteitä. Meille yhtiönä tämän kautta saatu tieto asiakkailtamme on kuitenkin arvokasta.

Muutoksenhallinta on yksi ICT:n keskeisistä prosesseista, jonka avulla pyritään varmistamaan häiriötön toiminta ja muutoksen hallittu läpivienti teknisessä tuotantoympäristössämme tapahtuvien muutosten yhteydessä. Muutos voi olla suuruusluokaltaan mittava konesaliuudistus, tai rutiininomainen ohjelmistopäivitys. Toimintamme yli 1300 järjestelmän ja satojen palvelimien ympäristössä edellyttää kuitenkin etukäteissuunnittelua, ja tarkkaa aikatauluttamista. Tällä tavoin haluamme varmistaa häiriöttömän toiminnan ja teknisen tuotantoympäristömme laadun. Tulemme myös mahdollistamaan asiakkaillemme muutospyyntöjen seuraamisen palveluportaalissamme.

Muutoksenhallinnan prosessia koskien asiakkaillemme lähtee jatkossa erillinen kysely, sillä kaikki saamamme tietoa asiakkailtamme on meille tärkeää. Kyselyn toimittaa yhteistyökumppanimme Happy Signals Oy, ja se on vastaavanlainen sisällöltään kuin aiemmat palvelupyyntöjä koskeneet kyselymme, ja integroitu toiminnanohjausjärjestelmäämme. Palautekyselyyn vastaaminen vie lyhimmillään noin minuutin, joten toivomme myös siihen runsaasti vastauksia asiakkailtamme. Tulemme järjestämään muutospyyntöjen mittaamisesta ja palveluportaalin käytöstä muutospyyntöjen seuraamista koskien infotilaisuuksia asiakkaille kesäkuun aikana. Tiedotamme infotilaisuuksista erikseen asiakkaitamme, jotka ovat muutospyyntöjen kanssa tekemisissä.

X