Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

06.05.2020

LapIT Oy vahvisti hankintaosaamistaan

Julkiset hankinnat ja kilpailutusprosessin hoitaminen vaativat erikoisosaamista, mutta osaamisella voi säästää merkittäviä summia. ICT -hankintojen osalta LapIT vahvisti osaamistaan keväällä, kun julkisten hankintojen ja kilpailutuksen erityisasiantuntija Jasmine Suopanki aloitti tehtävässään maaliskuun alussa. Hän on toiminut hankinta-asiantuntijana ja hankintapäällikön tehtävissä Rovaniemen kaupungilla vuodesta 2012 lähtien. Pitkä kokemus antaa varmuutta tähänkin erityisalaan. ”Lainsäädännön ja oikeuskäytännön seuraaminen on keskeistä tässä työssä ja koko ajan pitää olla aktiivinen siitä mitä kentällä tapahtuu”, Jasmine Suopanki kertoo.

Asiakkaillemme hankinta-asiantuntija näyttäytyy yhteistyökumppanina, joka huolehtii hankintaprosessista ja prosessin hankintalain mukaisuudesta. ICT -hankinnat ja niihin liittyvät kilpailutukset ovat lähes poikkeuksetta laajoja kokonaisuuksia. Ammattitaidolla hoidettu kilpailutusprosessi tuo mukanaan prosessihyötyjä ja tehokkuutta. Usean asiakkaan, esimerkiksi kuntien yhteishankinta edellyttää kaikkien kuntien tarpeiden yhteen sovittamista, mutta hankintaprosessin jälkeen volyymi- ja kustannushyödyt ovat kaikkien saatavilla.

Yhteishankintojen kehittämistä varten LapIT Oy on luomassa kevyttä yhteishankintamalli -työnimellä kulkevaa ratkaisua, joka helpottaa hankinta- ja kilpailutusprosessien läpivientiä silloin, kun mukana on useita asiakkaita, esimerkiksi kuntia. Tällöin asiakkaat ovat mukana prosessissa koko ajan, mutta ainoastaan silloin, kuin heidän näkemys ja tahtotilansa pitää saada selville. Näin vapautetaan asiakkaan resursseja, ja niitä käytetään ainoastaan silloin, kun niille on aito tarve. Hankintaprosessi voidaan hoitaa ja kaikkia asiakkaita kuulla sitomatta niihin liikaa asiakkaan voimavaroja. Hankintaprosessi etenee, mutta asiakas Sitoutuminen ja luottamus vahvistuvat myös tällä tavoin.

Jasmine Suopanki pitää tärkeänä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, ja kehottaakin hankinta- ja kilpailuasioita pohtivia asiakkaitamme kääntymään matalalla kynnyksellä hänen puoleensa. ”Olkaa yhteydessä, älkää jääkö yksin miettimään asioita”, Suopanki rohkaisee asiakkaitamme.

Jos hankinta- ja kilpailuasiat ovat organisaatiossanne ajankohtaisia, ota siis yhteyttä LapIT Oy Jasmine Suopanki, 050 530 6007, jasmine.suopanki@lapit.fi

X