Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

14.02.2020

LapIT ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen

LapIT Oy tuottaa kunnille ja kuntayhtymille IT -ja digiratkaisuja. Yhtiö toimii kymmenellä paikkakunnalla Lapin ja Pohjois-Suomen alueella. Lapin AMK puolestaan on tieto- ja viestintätekniikan (ICT) asiantuntijoiden – insinöörien ja tradenomien -  kouluttaja. Koulutuksen lisäksi AMKin Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmä tarjoaa yrityksille tuotekehityspalveluja ja tekee aktiivista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI).

Torstaina 13.2. allekirjoitettu kumppanuussopimus käsittää muun muassa osaamisen vahvistamiseen kokonaisarkkitehtuurissa, tietoturvassa, palvelumuotoilussa, kustannushyötyanalyyseissä, integraatioteknologioissa, liiketoimintaosaamisessa, työelämätaidoissa ja itseohjautuvuudessa. ”Monialaisuus, mitä tämä sopimus sisältöineen edustaa, on LapIT:lle tärkeää, vahvistaahan se ydinliiketoimintamme monesta suunnasta”, LapIT:n toimitusjohtaja Klaus Kianen toteaa. 

Yhteistyöllä halutaan vahvistaa myös terveydenhuollon digitalisaatiota ja ICT-palveluhallintaa. Rehtori Riitta Rissanen toteaa, että kumppanuussopimus on aitoa yhteistyötä ja luottamusta. ”AMK:lle on tärkeää, että sillä on huokoinen pinta ulospäin, eli että se kehittyy yhdessä kumppaneittensa kanssa”, hän jatkaa.

Yhteistyömuotoina tulevat kysymykseen muun muassa asiantuntijavaihto ja muut tavat jakaa osaamista sopimuskumppanusten kesken. Yhteistä tutkimus- ja tuotekehitystä tehdään esimerkiksi keinoälyn käytössä ja hankeyhteistyöllä viedään eteenpäin terveydenhuollon ICT-ratkaisuja. Digitaaliset ratkaisut- osaamisryhmän osaamispäällikkö Heikki Konttaniemi näkee sopimuksen monialaisuuden vahvistavan vahvan vuoropuhelun terveysalan kanssa. Sopimus LapIT:n kanssa on hyvä lähtölaukaus myös osaamisalueet ylittävälle TKI-toiminnalle.

Myös opiskelijat hyötyvät kumppanuussopimuksesta harjoittelu- ja opinnäytetöiden muodossa. LapIT ja AMK tulevat myös hakemaan uusia keinoja ICT-alan houkuttelevuuden lisäämiseksi ja opiskelijarekrytointiin. ”Hyviä työpaikkoja on tarjolla ympäri Lappia. Uskon, että tämä sopimus mahdollistaa sen, että asiantuntijoita saadaan laajemmin koko Lappiin” LapIT:n hallintopäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen toteaa.

Yhteistyötä koordinoivat LapIT Oy:n hallintopäällikkö Päivi Honkala-Hyvärinen ja osaamispäällikkö Heikki Konttaniemi Lapin ammattikorkeakoululta. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin yksityiskohtaisemmat teemat ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

 

lapit ja amk2.jpg

LapIT Oy toimitusjohtaja Klaus Kianen ja Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen allekirjoittivat kumppanuussopimuksen Rovaniemellä 13.2.2020.

X