Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

07.05.2020

Konesaliuudistus on mittava projekti

LapIT Oy:n konesalit ja konesalilaitteistot uudistettiin vuoden 2019 aikana. Uudistaminen lähti liikkeelle suunnittelusta, jossa vanhentunut perinteinen konesalikapasiteetti ja verkkoratkaisut suunniteltiin hyödyntämään uusia teknologioita. Konesalien fyysistä turvallisuutta kehitettiin vastaamaan paremmin valtionhallinnostakin tuttuja Vahti-ohjeita.

Konesalien tietoliikenneratkaisuna otettiin käyttöön ohjelmistopohjaista teknologiaa hyödyntävä ratkaisu, jonka avulla LapIT:lle rakennetaan automaattisempaa palvelinten välistä tietoliikennettä ja parannetaan järjestelmien tietoturvaa. Palvelinlaitteissa siirryttiin hyperkonvergenssi (HCI) ratkaisuihin. Muun muassa erillisten levyjärjestelmälaitteiden tarve vähenee. Uudella teknologialla pystytään lisäämään palvelinten luonnin ja ylläpidon automaatiota sekä vikasietoisuutta muun muassa siksi, että erillisten yhteensovitettavien laitteiden määrä vähenee.

Uusilla teknologioilla LapIT pystyy tarjoamaan asiakkailleen palveluita molemmista konesaleista yhtäaikaisesti. Tarvittaessa kaikki palvelut voidaan ajaa vain toisesta salista, eli palvelut ovat kahdennettuja. Seuraava ponnistus uudistuksessa ovat uusien teknologioiden automaatiomahdollisuuksien käyttöönotot. Ensi vaiheessa tullaan parantamaan palvelinten luontiautomaatiota ja rakentaa tietoliikenne julkisen pilveen, jotta pilvikapasiteettia pystytään tarjoamaan asiakkaille tietoturvallisuudesta tinkimättä.

Muutoksen taustavoimana ovat toimineet LapIT:n IT-arkkitehdit. Arkkitehtien tekemä suunnittelutyö on pääosin näkymätöntä ja pitkälle tähtäävää. Muutostyö on ollut mittava, ja tekemistä riittää edelleen. LapIT:n palvelinasiantuntijat ovat tehneet uusien palveluiden käyttöönotossa suuren määrän työtä. Projekti tehtiin yhdessä laitetoimittajien kanssa ja projektiin on kokonaisuudessaan kulunut satoja henkilötyöpäiviä, joista suurimman osan ovat tehneet LapIT:n omat asiantuntijat.

Asiakkaistamme LSHP oli tarkeässä roolissa konesaliuudistuksessa. Suunnittelua tehtiin yhdessä LSHP:n tietohallinnon kanssa ja tällä tavalla LapIT:n uusi konesaliratkaisu saatiin tehtyä keskussairaalan tiukat varautumisvaatimukset huomioiden. Tämä hyödyttää myös muita asiakkaitamme ja heidän tietojärjestelmiään.

X