Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

01.06.2020

Haemme toiminta-arkkitehtiä

Toiminta-arkkitehti vastaa LapIT Oy:n toiminta-arkkitehtuurin suunnittelusta ja dokumentoinnista kokonaisuutena.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää kokonaisarkkitehuurin (TOGAF & JHS) tuntemusta, mutta sen syväosaaminen ei ole välttämätöntä. Sinulla on kokemusta prosessiosaamisesta, toiminnan kuvaamisesta ja ohjaamisesta. Lean-osaaminen on sinulle eduksi. Tärkein ominaisuutesi on kuitenkin halu oppia lisää, kehittyä sekä jatkuvasti panostaa osaamiseesi.

Tehtäväkenttään kuuluvat
- LapIT:n yritystoiminnan palveluiden ja prosessien kartoitus, kuvaaminen ja kuvausten ylläpito
- kartoittaa, kuvata ja ylläpitää kyvykkyyskarttaa palveluidemme tuottamiseksi
- tunnistaa liiketoimintamme tuottavat palvelut ja jäsentää toimintoja, joista palvelut koostuvat.
- palveluluettelon kuvaaminen ja ylläpitäminen

Toiminta-arkkitehtinä
- tunnistat liiketoimintatarpeet ja teet yhteistyötä liiketoiminnan kanssa aktiivisesti
- optimoit asiakkaidemme tarpeisiin liittyvää palvelutarjontaa
- tunnistat organisaation riippuvuussuhteita ja hahmotat toimintamme sidosryhmät
- huolehdit toiminta-arkkitehtuurin yhteistoiminnasta muihin arkkitehtuurin osa-alueisiin
- sinua kiinnostaa liiketoiminnan kehittäminen. Yrityksen missio, visio ja strategia ovat lähtökohta kehitystyölle.
- laadit kartan LapIT:n strategisista tavoitteista kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun pohjaksi.
- suunnittelet ja toteutat viestintää yhdessä pääarkkitehdin kanssa.

Tunnistat itsestäsi kykyä johtaa niin omaa kuin toisten tekemistä. Haluat viedä asiat päätökseen, pitää kiinni aikatauluista ja sovituista menettelytavoista. Koet työs-kentelyn ryhmässä mielekkääksi ja vuorovaikutustilanteissa olet aktiivinen ja rakentava. Kykenet myös itsenäiseen työskentelyyn ja tiedon jakaminen, viestintä sekä dokumentointi ovat sinulle helppoa.

Tarjoamme sinulle kehittyvän organisaation ja tilaisuuden kasvaa sen mukana tehtävässäsi. Meillä on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa mielenkiintoisessa asiakaskentässä. Työn tekemispaikka on neuvoteltavissa, vaikka asuinpaikkasi ei olisikaan pohjoisen luonnon helmassa.

Meillä on mukava yrityskulttuuri, hyvä yhteishenki ja joustavat etätyömahdol-lisuudet. Työtä ei tarvitse tehdä yksin, vaan saat tueksesi 125 asiantuntijamme joukon eri puolilla Pohjois-Suomea. LapIT on innostunut yhteisö sekä työpaikalla että työn ulkopuolella, muun muassa erilaisten harrastusaktiviteettien parissa.

Pyydämme lähettämään hakemuksen palkkatoiveineen Kuntarekry.fi -sivun kautta. Liitä mukaan hakemuksesi perustellun palkkatoiveen kanssa.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/toiminta-arkkitehti-297548/

Hakuaika päättyy tiistaina 30.6.2020 klo 17.00.

Lisätietoja tehtävästä antaa pääarkkitehti Lea Virtanen p. 040 845 0990
16.6.-18.6.2020 klo 14.00-16.00.

X