Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

14.05.2020 | Uutiset

Haemme tietoarkkitehtiä

Olet kiinnostunut tiedon ja käsitteiden mallintamisesta, tietovirtojen kuvaamisesta ja tiedon luokittelusta. Hyvät tietomäärittelyt auttavat ratkaisevasti  prosessi-arkkitehtuuria. Tietoarkkitehtina vastaat kokonaisvaltaisesta tietoarkkitehtuurin kehittämisestä asiakkaidemme prosessinomistajien/arkkitehtien kanssa, valmistelet heidän tukenaan esimerkiksi tiekarttoja ja tavoitetilan kuvauksia liittyen esimerkiksi alueellisesti kuntalaisille tuotettaviin sähköisiin sote- ja hyvinvointi-palveluihin sekä näiden palveluiden tuottamiseen liittyvään tiedolla johtamiseen.

Pystyt kuvaamaan arkkitehtuuritason ratkaisut sekä päättäjille että toteuttavalle osapuolelle ymmärrettävällä tavalla. Olet kiinnostunut luomaan alueen toimijoille yhtenäisen käsitteistön. Pystyt jäsentämään isoja kokonaisuuksia pienemmiksi tehtäväkokonaisuuksiksi ja tukemaan asiakkaistamme koostuvien ryhmien työn edistymistä.

Kokemus tietoarkkitehtuurin mallintamisesta (käsitemalli, tietovirtamalli, Arter ARC, BPMN tms) tukee tehtävässä onnistumista. Olet riittävän perehtynyt tietovaranto/tietoallasratkaisuihin, jotta pystyt tukemaan alueella tapahtuvaa kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme verkostokumppaneiden kanssa ja arvioimaan teknisten suunnittelijoiden ehdotuksia tietoarkkitehtuurin yhtenäisyyden säily-misen näkökulmasta. SQL perusteiden tunteminen auttaa tehtävän haltuun-otossa. Ennen kaikkea osaat verkostoitua ja selvittää itsellesi epäselvät asiat, jotta pystyt rakentamaan loogisia kokonaisuuksia.

Tunnet hyvin kokonaisarkkitehtuurin merkityksen ja sen keskeiset menetelmät (TOGAF, JHS179). Kykenet ottamaan nopeasti haltuun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet sekä hankkimaan riittävän ymmärryksen kansallisista palveluista, kuten esimerkiksi Kanta-palvelut ja Hilmo-hoitoilmoitusjärjestelmän. Olet kiinnos-tunut sote-alan lainsäädännöstä, tietoturva- ja tietosuojavaatimuksista siinä laajuudessa, että kykenet huomioimaan ne osana esittämiäsi ratkaisuja.

Olet luonteeltasi utelias ja ratkaisukeskeinen. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet tiimipelaaja. Työskentelet systemaattisesti ja olet hyvin kehittämis-orientoitunut. Tapanasi on dokumentoida ja kuvata asiat selkeästi. Toimitat sen minkä lupaat korkealla laadulla ja olet hyvä saamaan sovitut asiat valmiiksi.

Tarjoamme sinulle upean mahdollisuuden kasvaa tulevaisuuden sote-rakenteiden osaajaksi. Pääset asiakastoimeksiantomme mukana kansalliseen yhteistyö-verkostoon, jossa määritetään tulevia sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Meillä on mukava yrityskulttuuri, hyvä yhteishenki ja joustavat etätyömahdolli-suudet. Työtä ei tarvitse tehdä yksin, vaan saat tueksesi 125 asiantuntijamme joukon eri puolilla Pohjois-Suomea. LapIT on innostunut yhteisö sekä työpaikalla että työn ulkopuolella, muun muassa erilaisten harrastusaktiviteettien parissa.

Pyydämme lähettämään hakemuksen palkkatoiveineen Kuntarekry.fi -sivun kautta. Liitä hakemukseen myös CV:si. 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tietoarkkitehti-293602/

Hakuaika päättyy perjantaina 5.6.2020 klo 15.00.

Lisätietoja tehtävästä antaa liiketoimintajohtaja Johanna Niva p. 040 760 2280 tiistaina 19.5.2020 klo 14-15 tai tiistaina 26.5.2020 klo 15-16.

X