Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

03.09.2019

Titania -pääkäyttäjäpalvelun kanssa tehokkaasti tulevaisuuteen

titania.jpg

Titania -pääkäyttäjäpalvelu on LapIT:n palveluvalikoiman uusimpia tulokkaita.
Sen myötä pystymme tukemaan asiakkaitamme heidän arjessaan. Kunnissa kyseessä on työvuorosuunnittelupalvelu, Lapin Sairaanhoitopiirissä Titanian avulla hoidetaan myös lääkärien päivystysvuorot (WebTitania) ja palkkatilastot.

Pääkäyttäjäpalvelu tarjoaa asiakkaille ennen kaikkea ajansäästöä ja tehokkuutta. Vikatilanteissa asiakkaan tarvitsee olla yhteydessä vain LapIT:n pääkäyttäjään, joka hoitaa asian loppuun. Oman toimen ohella Titania -pääkäyttäjinä toimivat henkilöt voivat keskittyä omaan ydintehtävään, mikä lisää resursseja esimerkiksi hoitotyöhön. Keskittämisen myötä myös koulutustarpeiden ajantasaisuus saadaan varmistettua LapIT:lla, eivätkä ne ole enää asiakkaidemme huolena. 

Palveluun sisältyy opetusta, ohjausta ja neuvontaa, vikatilanteiden hoito ja mm. versiopäivitykset. Palvelu on tilattavissa kaikille Titania -järjestelmää käyttäville asiakkaillemme. Asiakkailla on mahdollisuus myös soittaa meille arkisin klo 8 – 16 Titania -asioissa. Palveluportaalimme on tietysti avoinna 24/7, jonka kautta tavoittaa myös Titania -pääkäyttäjät helposti.

Tulevaisuudessa LapIT:n tavoitteena on keskitetyn suunnittelun tuottaminen. Tällöin kaikki työvuorosuunnittelu on LapIT:n hoidossa, mikä antaa asiakkaalle huomattavia hyötyjä. Vuorosuunnittelijoilta vapautuu organisaatioiden muuhun työhön kaikki se työaika, mitä nyt kuluu työvuorojen suunnitteluun. Työntekijät voivat edelleen antaa toiveita työvuorojaan koskien, ja ne huomioidaan tasapuolisesti. Äkillisten poissaolojen paikkaaminen helpottuu, kun kokonaisuus on yksissä käsissä. Viimeisimmät työvuorosuunnitelmat ja niiden toteutumat ovat aina helposti saatavilla. Tämä puolestaan selkiyttää mahdollisten resurssivajeiden ja -ylitysten näkyvyyttä. Niiden tunnistaminen on tärkeää, jotta vuorotyön aiheuttama kuormitus vähenisi ja terveysriskit pienenisivät.

LapIT Oy:ssä Titania -pääkäyttäjinä toimivat Julia Rautio ja Helmi Niskanen. Helmi Niskasella on yli kymmenen vuoden kokemus Titaniasta, sisältäen niin varsinaisen työvuorosuunnittelun terveyskeskuksessa, kuin pääkäyttäjäroolinkin. Julia Rautio on toiminut aiemmin LSHP:llä Titanian pääkäyttäjätehtävissä. He hoitavat ristiin Titania -pääkäyttäjätyötehtäviä koko laajuudessaan puhelinneuvonnasta version päivityksiin. Raution ja Niskasen mukaan ainoat erot löytyvät asiakkaiden HR -käytäntöjen vaihtelusta, mutta muuten erilaisista organisaatioista LapIT:n pääkäyttäjäksi siirtyminen ei ole tuottanut päänvaivaa.

Pääkäyttäjämme ovat jo tuottaneet mm. Titania -koulutusvideoita asiakasportaaliimme palvelun tilanneiden asiakkaidemme käyttöön, ja uudistaneet näin omalta osaltaan tiedotuskäytäntöjä. Nyt he ovat molemmat valmiina opastamaan asiakkaamme uudenlaisiin ratkaisuihin, joiden avulla he saavat ajanmukaiset ja tehokkuutta parantavat työvuorosuunnittelun ratkaisut käyttöönsä.

 

X