Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

07.10.2019

Titania mahdollistaa uudenlaisen resursoinnin

Työn tuottavuuden parantaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen eivät ole toistensa vastakohtia. Käytännössä on pystytty osoittamaan, että työntuottavuus ja työhyvinvoinnin edistäminen voidaan liittää yhteen, mikäli toteutuksessa käytetään nykyaikaisia työvälineitä. Terveydenhuollon ja muiden toimialojen piirissä hallintaprosessin toteuttamiseen on käytetty nykyaikaisia ratkaisuja, ja uudistustyö on tuonut tulosta.

Titania -työvuorosuunnittelu on yksi tällainen tuottavuutta ja työhyvinvointia edistävä järjestelmä. Se kehittää molempia osa-alueita niin, että sen avulla voidaan optimoida resurssien hallinta, huomioida osaamistarpeet ja kohdentaa nämä resurssit paremmin, samalla kuitenkin parantaen työaikajoustojen mahdollisuutta työntekijöille. Menetelmää kutsutaan toimintalähtöiseksi suunnitteluksi.

Vanhoilla käytänteillä esimerkiksi työvuorosuunnittelu on haastavaa. Henkilöstöresursointi on usein tehotonta, suunnittelun strateginen merkitys ei ole tunnistettavissa ja vuorosuunnittelu itsessään voi olla hyvinkin työlästä. Uudenaikainen Titania -työvuorosuunnittelu mahdollistaa työvuorosuunnittelun tasapuolisuuden, toiminnan kehittämisen ja sen avulla tuetaan henkilöstön hyvinvointia ja työssäjaksamista.

Työvuorosuunnittelu on kuitenkin tärkeä osa toimivaa työyhteisöä. Jos ajatellaan esimerkiksi sairaalaympäristöä ja terveydenhuollon toimijoita, nousee nopeasti esiin kysymys joustavien henkilöstöratkaisujen tuottamisesta kausittaisen ja nopeasti muuttuvan vaihtelun vuoksi. Yhtä lailla toimiva työvuorosuunnittelu vaikuttaa hoitajien pysyvyyteen, resurssien käyttöasteeseen ja palvelutuotantoon yleisesti. Jo nyt tiedetään, että työvuorosuunnittelulla voidaan saavuttaa tehokkuus-, kustannus-, aika- ja kliinisiä hyötyjä.

LapIT Oy tuottaa nykyisin Titanian pääkäyttäjäpalveluita Lapin Sairaanhoitopiirille ja Titaniaa käyttäville kunta-asiakkaillemme. Pystymme ”yhden luukun periaatteella” palvelemaan tehokkaasti ja asiantuntevasti Titania -käyttäjiä ympäri maakunnan. Pääkäyttäjäpalvelun myötä asiakkaalla vapautuu omia resursseja muuhun työhön, mikä on selkein välitön hyöty.

X