Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

12.02.2019

Tietosuojakoulutus varmistaa osaamisen ajantasaisuuden

Toukokuussa sovellettavaksi tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR on herättänyt monenlaisia tietosuojaa koskevia kysymyksiä eri organisaatioissa. Sen myötä on tunnistettu myös uudenlaisia tarpeita henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn, rekisteröityjen informoimiseen ja tietovirtojen kuvaamiseen. Asetuksen noudattaminen edellyttää osaamista ja perehtymistä, ja on monille organisaatioille myös resursointikysymys.

LapIT Oy tarjoaa asiakkailleen tietosuojapalveluiden lisäksi myös tietosuojakoulutuspaketteja, joiden avulla tietosuoja-asetusten vaatimukset tulevat tutuiksi. Kokeneet asiantuntijamme opastavat ja neuvovat asiakaskohtaisesti tavoista, joilla juuri oma organisaatiosi kykenee vastaamaan myös juridisesti asetuksen mukanaan tuomiin velvoitteisiin.

Tietosuojakoulutuspaketit ovat kiinteästi hinnoiteltuja. Tietosuojapalvelun ottaneille organisaatioille tietosuojakoulutukset sisältyvät kuukausittaisen tietosuojapalvelun hintaan.

Annamme mielellämme lisätietoja tietosuojakoulutuksiin liittyen.

 

Pauliina Mulari                                 Siru Siivola

erityisasiantuntija                            tietosuojapäällikkö

HTM                                                    OTM

pauliina.mulari@lapit.fi                   siru.siivola@lapit.fi

X