Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

14.03.2019 | Uutiset

Meistä muualla

LapIT on mukana vahvistamassa pohjoisen kuntien digitalisaatiota. Kuntaliiton artikkelissa kerrotaan LapIT:n ja Taivalkosken kunnan yhteisestä kehittämispolusta digitalisaatiotyön suunnannäyttäjäksi. Digitalisaation kehitystyötä on viety eteenpäin aktiivisella ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä sekä sitoutumalla kehittämiseen kunnianhimoisesti.

Kuntien toimialalla on vielä laajasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Avoin keskustelu yhdessä kumppaneiden kanssa voi tuoda esiin keinoja, joilla prosesseja selkeytetään ja tuottavuutta tehostetaan, jotta kuntalaisille voidaan tarjota laadukkaampia palveluja. Myös pienempien kuntien kustannustehokkuutta voidaan lisätä tekemällä yhteistyötä useamman toimialan kesken, jakamalla tietoa aiempaa enemmän tai ottamalla käyttöön kokeilukulttuurin keinoja.

Lue lisää, Kuntaliitto

 

LapIT:n ja Lapin AMKin pitkäaikaisella ja innovatiivisella yhteistyöllä pyrimme pitämään Lapin elinvoimaisena. LapIT tarjoaa opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöideoita. Tämän lisäksi LapIT on osallistunut myös Lapin AMKin varainkeruuseen ja on mukana AMKin tietotekniikan neuvottelukunnassa.

LapIT:n toiminnassa asiakas ja hänen päivittäisen IT-arjen tukeminen on keskiössä, mutta myös oman henkilökunnan kehittymishalukkuus ja hakeutuminen uusimman tiedon äärelle on tärkeää. Neljän LapIT:läisen urapolkua ja -vinkkejä avataan tarkemmin Lapin AMKin julkaisussa.

Lue lisää, Lapin AMK

X