Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

25.06.2019

Kanta –palvelu käyttöön yhteistyöllä

 

Sosiaalihuollon Kanta-palvelut 

Sosiaalihuollon Kanta on sähköinen asiakastiedon arkisto, johon tallennetaan sosiaalipalveluissa syntyvät asiakasasiakirjat. Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto on ottanut Kanta-arkiston käyttöön ja nyt on sosiaalihuollon vuoro.

Sosiaalihuollon Kanta-käyttöönotto on kansallisella tasolla jaettu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen käynnistyi viime vuonna, ja kestää vuoden 2019 loppuun saakka. Ensimmäisessä vaiheessa liittyminen Sosiaalihuollon Kanta-arkistoon on vapaaehtoista. Organisaatiot saavat ensimmäisen vaiheen aikana käynnistää uusien tai vanhojen asiakasasiakirjojen arkistoinnin haluamallaan liittymisprofiililla ja mm. valita mistä palvelusta asiakirjoja lähdetään arkistoimaan.

Toisessa vaiheessa vuoden 2020 alusta alkaen otetaan käyttöön mm. asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen, ryhmäasiakkuus, sekä asiakaskertomusmerkinnän rakenteinen tallentaminen. Vaiheessa kaksi Sosiaalihuollon Kanta-arkistoon liittyminen tulee kaikille organisaatioille pakolliseksi. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät tulee liittää Kelan Kanta-arkistoon vuoden 2023 loppuun mennessä. Kansalaiset pääsevät OmaKanta-palvelusta tarkastelemaan hänestä laadittuja asiakasasiakirjoja vaiheen kaksi aikana.

 

LapIT tukee kuntia Kanta-käyttöönotoissa 

LapIT Oy tuottaa projektipäällikköpalvelua kuntien avuksi myös Kanta-käyttöönottoa koskien. Jos kunnissa vaikuttaa siltä, että omat resurssit muutokselle ovat niukat, meiltä LapIT:lta on mahdollisuus saada lisäresursseja. Meillä on myös valmius ja vahva tahtotila toimia solmupisteenä kuntien välisessä yhteistyössä esimerkiksi järjestämällä yhteisiä palavereita tiedon jakamiseen. Meillä on lisäksi kyvykkyys tarvittaessa toteuttaa koko Lapin alueen Kanta-hankkeiden ohjaus.

LapIT on käynnistänyt yhteistyöprojektin Kemijärven kanssa, jossa Kemijärven kaupungin ja LapIT:n yhteistyönä toteutettu projekti liittää kaupungin sosiaalitoimen kansallisen Kanta-palvelun jäseneksi.

Kuntien rooli hankkeen läpiviennissä on keskeinen ja tärkeä. Suosittelemme työn aloittamista jo nyt, huolimatta siitä, että varsinaisen teknisen käyttöönoton aika ei olisikaan vielä kuluvan vuoden aikana. ”Kunnissa tehtävä pohjatyö on keskeisen tärkeää hankkeen onnistumiseksi”, toteaa myös LapIT:n projektipäällikkö Laura Ollila. Varsinaista projektia Laura Ollila pitää erittäin mielenkiintoisena mahdollisuutena rakentaa uusia toimintaprosesseja ja toteuttaa suuria tietojärjestelmämuutoksia yhteistyössä asiakkaan kanssa. Monelle LapIT:n asiakkaalle projektipäällikköpalvelun tilaaminen on uusi tapa hankkia lisäresursseja ja tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon kertaluontoisiin resurssitarpeisiin. ”Tämä projekti poikkeaa tavanomaisesta ICT-projektista, ja on jo siitä syystä myös projektipäällikölle omaa kokemusta kehittävää”, Laura Ollila kuvaa. Aiemmin vastaavan kaltaista toimintaa on ollut Suomi.fi –käyttöönoton myötä.

Lisätietoa LapIT projektipäällikköpalvelusta antaa asiakkuuspäällikkö Anu Nikkeri puh. 045 394 9679

Lisätietoa Kanta-palvelusta: www.kanta.fi 

Kanta_1100x750_Koko perhe koolla.jpg

X