Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

08.08.2018

Toimenkuvana ratkaisun löytäminen

LapIT Oy:ssä työskentelee kolme ratkaisupäällikköä, joiden työn tekemisen keskiössä on asiakkaalle parhaiten soveltuvan ratkaisun etsiminen. Olipa kyse laitteesta, sovelluksesta, järjestelmästä tai mistä tahansa asiakkaan ICT –ympäristöä koskevasta palvelusta, ratkaisupäälliköt ovat oikea taho hoitamaan asiaa.
Nopeasti kehittyvä ICT –toimiala ja sen lukemattomat toteutukset sekä variaatiot vaativat aiheeseen syventyneitä henkilöitä. Tällä tavoin kykenemme varmistamaan asiakkaillemme sopivimmat ratkaisut.

Päätelaitteiden ratkaisupäällikkönä toimiva Juha-Matti Häkkinen kertoo tuottavansa suurinta hyötyä asiakkaalle silloin, kun hän pystyy mahdollistamaan asiakkaan keskittymisen ydintehtäväänsä: ”Kertokaa meille tarpeenne, toiveenne ja jopa ne pienetkin, voisikohan tätä tehdä toisin- ajatukset, niin me etsimme sopivan ratkaisun”. Juha-Matti Häkkinen on työskennellyt LapIT:lla yli 10 vuotta, ja aloitti keväällä uudessa päätelaitteisiin keskittyvässä ratkaisupäällikön tehtävässä. ”Minun tehtäväni on auttaa asiakkaitamme löytämään kohdennettuihin erityistarpeisiin soveltuvia päätelaitteita ja miettiä samalla palveluidemme käyttämisen kokonaisuutta niillä”, Häkkinen kuvaa uutta rooliaan.

Ratkaisupäällikkönä LapIT:lla ovat jo pidempään työskennelleet Maija Lehtopää ja Antti Mathlin. Maakunta, viestintäratkaisut ja integraatiot vastuualueenaan Antti Mathlin on ollut kiireinen. Työssä palkitsevinta on nähdä uuden ratkaisun tuotantoon meno, jolla asiakkaan ongelma tai olemassa oleva prosessi saadaan parannettua. Mieleen on jäänyt hyvin esimerkiksi alkuvuoden integraatio, jonka lopputuloksena syntyi portaali jolla asiakkaat voivat tilata työntekijöilleen käyttäjätunnuksia. ”Valmis käyttäjätunnus saadaan nyt alle minuutissa integraation hoitaessa prosessin taustalla. Aiempi manuaalinen työ ja asiakkaan tunnuksen odottaminen ovat taakse jäänyttä”, Antti Mathin kuvaa onnistunutta lopputulosta.

Asiakkaan arjen helpottaminen on vahvasti myös Maija Lehtopään intresseissä, ja keskeinen osa työtä. ” Ratkaisupäällikön työssäni parasta on, kun saan toteutettua yhdessä kumppaniverkoston kanssa usealle asiakkaalle toimivan palvelukokonaisuuden, johon asiakas loppukäyttäjineen on tyytyväinen ja joka integroituu asiakkaan nykyiseen palvelutuotantoon saumattomasti. Asiakkaan luottamuksen saavuttaminen ja sen ylläpitäminen ovat avainasiamme”, Lehtopää kuvaa rooliaan ja tehtäväänsä. Maija Lehtopää on erikoistunut tiedon-, asian- ja dokumentinhallintaan sekä eri prosessien digitalisointiin.

Kaikki kolme ratkaisupäällikköämme korostavat asiakkaan tyytyväisyyden merkitystä, ja toivovatkin asiakkailtamme matalaa kynnystä yhteydenottoihin aina, kun tuntuu siltä, että jonkin asian voisi hoitaa helpommin, tehokkaammin tai nykyaikaisemmin. Tekniikan kehittyminen ja sen sovittaminen asiakkaan kulloiseenkin palveluntuotantoon saumattomasti on vaativaa, mutta myös palkitsevaa työtä. Luottamuksellinen yhteistyö kumppaneidemme ja asiakkaidemme välillä kantaa pitkälle, vaikka toimintaympäristöt muuttuvat.

Ratkaisupäälliköt.PNG

X