Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

12.11.2018

Kuntien digitalisaatiopäivä pidetty

Järjestyksessään ensimmäinen LapIT Oy:n organisoima kuntien digitalisaatiota ja sen mahdollisuuksia käsitellyt yhteistyöpalaveri pidettiin Rovaniemellä 2.11. Mukaan oli kutsuttu kaikkien asiakaskuntien edustajia, ja heitä pääsikin paikalle hyvän kokoinen joukko. Päivän tarkoitus oli saada selville, miten kunnat näkevät digitalisaatiotarpeensa, mikä on aikataulu, ja miten voisimme ICT –Inhouse -yhtiönä auttaa kuntia heidän pyrkimyksissään.

On selvää, että Lapin kunnilla on erilaiset tarpeet ja resurssit digitalisaatioon liittyen johtuen mm. kuntien koosta, alueellisten elinvoimatekijöiden eroista ja halutusta palveluvalikoimasta. Enemmän on kuitenkin yhtäläisyyksiä; pitkät etäisyydet kuntien sisällä ja niiden välillä, asutuksen hajanaisuus, halu palvella kuntalaisia ja tietoliikenneyhteyksien rajallisuus yhdistävät kaikkia Lapin kuntia. Tämä oli myös LapIT:n tiedossa kokoontumista suunniteltaessa. Tavoitteena oli saada, kaikki edellä mainitut reunaehdot huomioiden, tieto siitä mitkä asiat kuntapäättäjät ja tietohallinnon edustajat itse näkevät tarpeellisina, ja miten LapIT voisi omalta osaltaan edistää asiaa.

Digitalisaatiopäiväämme voidaan pitää kokonaisuutena hyvin onnistuneena. Lopputuloksena oli pitkä lista tarpeista ja aikataulu siitä, miten digitalisaatiota voimme yhteistyöllä edistää kunnissa. Keskeistä on yhteistyön tekeminen kuntien kesken, ja LapIT:n rooli nähdään kokoavana ja asioita koordinoivana. Tämän myötä työtä on helpompi jatkaa, kustannukset saadaan toivoaksemme pidettyä maltillisena ja yhteisesti sovitut tavoitteet ja yhteinen päämäärä helpottavan haluttuun lopputulokseen pääsyä.

Yhteiseltä asialistalta löytyy mm. sähköinen arkisto, kuntalaisten yhteydenpidon helpottaminen erilaisia palvelukanavia pitkin, kiinteistöjen analytiikkaratkaisut etäkäytettävinä ja verkko-opetusympäristöjen etäkäytön hyödyntäminen. Siinä missä Rovaniemen kokoinen kaupunki on kiinnostunut jo älykaupunkiratkaisuista Smart City –hengessä, osa kunnista aloittaa luomalla kokonaiskuvaa asiasta. Asiassa edetään seuraavaksi niin, että LapIT kutsuu kunnat aihepiirien mukaisiin tapaamisiin, jossa yhdessä jatketaan asian eteenpäin viemistä.

Digitalisaatio ja sen mahdollisuudet on tiedostettu Lapissa jo pitkään, ja useita hankkeita on ollut vireillä. LapIT Oy haluaa olla kaikin tavoin edistämässä asiaa, sillä luotamme vahvasti siihen, että teknologian myötä maakuntamme säilyy elinvoimaisena. Yhteistyömallilla eri kuntien kesken voimme saavuttaa todella merkittäviä synergiaetuja myös digitalisaation hyödyntämisestä, ja näin olla mukana viemässä kotiseutujamme kohti moderneja teknologiaratkaisuja. Kääritään hihat ja toimitaan kuten Lapissa ennenkin, eli ”tehemä pois”.

 

X