Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

10.09.2018

Kesätyöstä elämätyöksi

ICT –alan osaamisvaje lähivuosina puhututtaa alan toimijoita. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry on arvioinut vajeen ylittävän 10 000 osaajan rajan jo kuluvan vuoden aikana. Tästä kasvu jatkuu valitettavan voimakkaana, sillä ennusteiden mukaan ICT –asiantuntijoita tarvitaan jo yli 20 000 vuonna 2022, ja 30 000 raja rikkoutuu jo vuonna 2025.

Kehitys on tässä mittakaavassa huomattava, ja vaatii välittömiä toimenpiteitä, jotta maamme ICT –palvelutuotannon jatkuvuus kyetään turvaamaan. Valmiita osaajia ei välttämättä suoraan oppilaitoksista tule, mutta kokemuksemme mukaan varsin nopeasti oppivaa ja riittävät perusvalmiudet omaavaa henkilöstöä on tarjolla ainakin oppilaitoksissa opiskelevissa, iästä riippumatta. Tarve on paitsi oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön välttämättömään tiivistämiseen, mutta myös organisaatioiden kyvystä kouluttaa uudet vastavalmistuneet ICT –ammattilaiset tehtäviinsä riittävällä laajuudella.

ICT –osaajista on pula lähivuosina, mikä tarkoittaa väistämättä kilpailun kiristymistä työnantajien välillä, kun kamppailu osaajista kiristyy entisestään. Yhä monimutkaistuvammat ympäristöt edellyttävät jo nykyisiltä työntekijöiltä jatkuvaa kykyä oppia uusia asioita ja kehittää olemassa olevia. Lieneekin kohtuuton haaste asettaa oppilaitoksille yksin vastuu osaavan ICT-ammattilaisten uuden ikäluokan rakentamisesta. Parhain tulos tässäkin saavutettaneen vahvistamalla yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä.

LapIT Oy on vahvasti Pohjoisen Suomen toimija, sillä yhdeksän toimipistettämme kahdeksalla eri paikkakunnalla kattaa huomattavan osan Lappia, sekä Koillismaan Kuusamon ja Taivalkosken. Työllistämme paikkakunnilla tällä hetkellä yli 100 henkilöä, ja haluamme kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa suotuisana.

Tänä kesä rekrytoimme useita, pääosin insinööriopiskelijoita kesätöihin. Ensimmäiset aloittivat jo huhtikuun puolella, ja loputkin tulivat pääosin heti vapun jälkeen töihin. Tämän myötä saatoimme tarjota opiskelijoille heidän suuresti arvostamaa kokemusta oman alan töistä. Kesätyöntekijämme työskentelivät pääosin lähituen ja laitetoimitusten parissa, sekä asiakkuusyksiköidemme help deskissä. Kokemukset olivat erinomaiset sekä asiakkaiden että LapIT:n puolelta, saimme loma-ajaksi motivoituneista opiskelijoista vahvistusta, ja pyrimme tarjoamaan heille kokemuksen ICT –alan vaihtelevista työmahdollisuuksista. Vastaanotto oli hyvä, ja halumme on työllistää mahdollisimman suuri joukko opiskelijoita myös ensi kesänä.

Kiitos siis Ida, Matti, Severi, Aleksi, Tommi, Tomi, Joni, Jukka, Esa ja Tuukka!

Osalla työt talossa jatkuvat eri muodoissaan, osa teistä keskittyy opintoihin. Toivottavasti pystyimme tarjoamaan teille uusia asioita ja tietoa tukemaan opintojanne. Tästä on hyvä jatkaa.

X