Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

15.08.2017 | Uutiset

Suomi.fi -palvelut tehostavat sähköistä asiointia ja kommunikointia

Case: Suomi.fi
Laura Ollila, Projektipäällikkö, LapIT

 

Suomalaisten tiedonhaku kuntien ja valtion palveluista paranee tänä vuonna, kun sähköiset Suomi.fi -palvelut otetaan käyttöön kaikissa maamme kunnissa. Noin vuosi sitten voimaan tullut laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista uudistaa asiointia ja kommunikointia kuntien ja valtion sekä kansalaisten välillä. Laki velvoittaa julkisen hallinnon organisaatiot sähköistämään kansalaisille tarjotut palvelunsa ja keskittämään ne Suomi.fi -sivustolle. Velvoite koskee pääasiassa lakisääteisesti tarjottuja palveluja, mutta organisaatiot voivat liittää myös muita palvelujaan Suomi.fi -palveluiden piiriin.


Suomi.fi -Verkkopalvelu on kansalaisen näkymä sähköisiin palveluihin. Sen kautta löytyvät keskitetysti kaikkien kuntien ja julkishallinnon palvelut, esimerkiksi tiedot oman kunnan sote-puolen tarjonnasta ja ajanvarausjärjestelmistä, uimarannoista sekä kaikkien palveluiden yhteystiedoista ja toimipisteistä. Suomi.fi -Viestit -palvelun kautta viestintä tehostuu, kun useat aiemmin paperisina lähetetyt kuntien ja valtion organisaatioiden lähettämät viestit ja päätökset muuttuvat sähköisiksi. 

Julkisen hallinnon organisaatiot ovat velvoitettuja ottamaan käyttöön Suomi.fi -Palveluväylän. Palveluväylään liitetään sellaiset tietojärjestelmät, joihin käyttäjille tulee antaa pääsy omien rekisteritietojensa katseluun tai sähköiset palvelut joihin kirjautuminen vaatii vahvan tunnistamisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kuten esimerkiksi OmaKanta tai jotkin sähköiset ajanvarausjärjestelmät. Palveluväylää voidaan myös hyödyntää siihen liittyneiden organisaatioiden välisessä yhteistyössä ja tiedonvälityksessä.

 

"Synergiaa projektiin on tuonut mahdollisuus jakaa tietoa kunnille keskitetysti sekä keskustella asiasta muiden Lapin kuntien ja Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa."

 

Ilman LapIT:tä projektista ei olisi tullut mitään

Kunnille muutos tarkoittaa lisätyötä jo muutenkin kiireiselle ajalle. Ensimmäiset Suomi.fi -palveluiden käyttöönotot on aikataulutettu kesälle 2017, ja lähes kaikkien Suomi.fi -palveluiden tulisi olla käytössä vuoden 2017 loppuun mennessä. Projektia kutsutaan Kansallisen Palveluarkkitehtuurin (KaPA) käyttöönotoksi. 

Palvelun käyttöönotto etenee kuitenkin Lapissa hyvin. LapIT on mukana KaPan käyttöönotossa Lapin alueella. Jo kahdeksan Lapin kuntaa on tilannut KaPA-hankkeeseen projektipäällikköpalvelun LapIT:ltä. Lisäksi yhdeksän Lapin kuntaa on tilannut Palveluväylä-liityntäpalvelun LapIT:ltä.

LapIT:n projektipäällikkö vetää kokonaisuutta samalla sekä LapIT:n että kunnan sisällä. Hän aikatauluttaa, koordinoi ja ohjeistaa KaPA-palveluiden käyttöönottoa sekä toimii tiedonvaihtokanavana projektiin osallistuvien kuntien, Kuntaliiton KaPa-toimiston sekä muiden yhteistyökumppaneiden välillä.

Kiirettä ja työvaiheita riittää.  LapIT:n työhön kuuluu muun muassa rajapintojen rakentaminen, jotta tieto saadaan kulkemaan kuntien järjestelmistä Suomi.fi –palveluihin. LapIT:n konesaliin onkin asennettu Palveluväylän vaatimat X-Road -palvelimet, joiden kautta kuntien sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät voidaan liittää Suomi.fi -Palveluväylään. 

Kentältä on kuulunut, että ilman LapIT:tä työtä ei olisi saatu toteutettua. LapIT:n toiminta-ajatus: Yhteistyössä on voimaa, toteutuu tässäkin projektissa. Synergiaa projektiin on tuonut mahdollisuus jakaa tietoa kunnille keskitetysti sekä keskustella asiasta muiden Lapin kuntien ja Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. 

LapIT myy projektipäällikköpalvelua ja sitä kannattaakin tilata, jos tuntuu, etteivät resurssit tai osaaminen omassa talossa riitä jonkin isomman projektin vetämiseen.

 

"Palvelussa on myös mahdollisuus tutustua omiin tietoihin eri viranomaisrekistereissä. Verkkopalvelun sisältö täydentyy jatkuvasti."Mikä Suomi.fi?

Heinäkuun alussa uudistuva Suomi.fi -Verkkopalvelu korvaa kaksi palvelua: nykyisen Suomi.fin ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Yritysten palveluja kokoava Yrityssuomi.fi -palvelu yhdistyy uuteen Suomi.fi -Verkkopalveluun vuoden 2018 aikana, mutta yrityksille suunnattua sisältöä on uudessa palvelussa tarjolla jo nyt. Suomi.fi -Verkkopalvelussa uudistuu ulkoasu, ja sinne tulee entistä kattavammin palveluja ja opastavaa sisältöä. Palvelussa on myös mahdollisuus tutustua omiin tietoihin eri viranomaisrekistereissä. Verkkopalvelun sisältö täydentyy jatkuvasti.

 

Suomi.fi -käyttöönoton aikataulut:

Suomi.fi -Palvelutietovaranto:
Kuntien tulee ilmoittautua PTV-käyttäjäorganisaatioksi ja saada palvelukuvaukset valmiiksi ja julkaista ne PTV:hen 1.7.2017 mennessä. SoTe-sektorin osalta palvelukuvausten viimeinen määräpäivä on 1.12.2017.

Suomi.fi -Tunnistus:
Korvaa kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuman, joka poistuu käytöstä 31.12.2017. Vetuman poisto-projektien pitäisi olla valmiit syys-lokakuussa.

Suomi.fi -Maksut:
Korvaa kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuman, joka poistuu käytöstä 31.12.2017. Vetuman poisto-projektien pitäisi olla valmiit syys-lokakuussa.

Suomi.fi -Palveluväylä:
Kunnilla ja valtion virastoilla on oltava valmius Palveluväylän käyttöönottoon 15.7.2017 mennessä.

Suomi.fi -Viestit:
Viestit-palvelu tulee saataville elo-syyskuussa 2017.

Suomi.fi -Verkkopalvelu:
Kuntien ja valtion virastojen velvollisuus Suomi.fi -Verkkopalvelun käyttöönottamiseksi täyttyy, kun edellä esitellyt Suomi.fi -palvelut on otettu käyttöön.

Suomi.fi -Valtuudet:
Palvelulla ei ole käyttövelvoitetta, eikä käyttöönoton määräpäivää.

Suomi.fi -Kartat:
Palvelulla ei ole käyttövelvoitetta, eikä käyttöönoton määräpäivää. Kunnat saavat ottaa Valtuudet ja Kartat-palvelut käyttöön jos kokevat ne tarpeelliseksi.


Linkistä https://esuomi.fi/ptvn-kayttoonottojen-tilanne-kuvina/
voi seurata Palvelutietovarannon eli PTV:n käyttöönottojen etenemistä koko Suomen kattavan kartan muodossa.

X