Menu
Asiakasportaali 24h

Uutiset

16.08.2017 | Uutiset

Digiloikka muuttaa koulujen oppimiskulttuuria

Case: O365-luokkahuone
Antti Mathlin, Ratkaisupäällikkö, LapIT

 

Yksi koulumaailmaa eniten puhuttavista asioista tällä hetkellä on digiloikka. Suomen hallituksen toukokuussa 2015 lanseeraama termi on levinnyt nopeasti jokaiseen kouluyhteisöön, kouluseminaareihin ja koulujen kahvipöytäkeskusteluihin.


Digiloikka tarkoittaa yhteiskunnan ja teollisuuden entistä vahvempaa siirtymistä digitalisaatioon. Eri toimialoilla se tarkoittaa hyvinkin erilaisia palveluita. Koulumaailmassa digiloikkaa tehdään osana arjen oppimista, rinta rinnan uuden opetussuunnitelman kanssa, joka sisältää muun muassa ohjelmointia ja robotiikkaa. Kun Suomesta halutaan tehdä modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa, on digiloikka yksi keskeisimmistä keinoista saavuttaa tavoite.

Ennen kuin digiloikkaa lähdetään toteuttamaan, täytyy selvittää, mikä on koulujen lähtötaso, sekä tietotekniikan osaamisen ja hyödyntämisen nykytila. Koulukohtaisesti lähtötilanteet vaihtelevat rajustikin muun muassa laitteistojen ja verkkojen suhteen. Yksi alkuvaiheen tärkeimmistä kysymyksistä onkin, kuinka edellä mainitut asiat saadaan nostettua sille tasolle, että loikan perusedellytykset ovat olemassa.

"Kun Suomesta halutaan tehdä modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa, on digiloikka yksi keskeisimmistä keinoista saavuttaa tavoite."

Kuinka Kemijärvellä loikattiin?

Kemijärven peruskouluja ja lukioita lähdettiin valmistelemaan digiloikkaan 2016. LapIT halusi tarjota siihen parhaan mahdollisen kokemuksen ja olla mukana kokonaistoimituksessa. Projektissa oli neljä selvästi erotettavaa vaihetta: suunnittelu, toteutus, koulutus sekä lähitukipäivät kouluilla.

Aivan aluksi kartoitettiin yhdessä lähtötilanne, tavoitteet ja nykyiset resurssit. Yhdessä koulun henkilökunnan kanssa mietittiin, kuinka tunnushallinta voidaan tehdä mahdollisimman helposti, ja kuinka opettajat voisivat käyttää ratkaisua samalla tunnuksella, kuin kaupungin muitakin palveluita.

Opiskelijahallinta on Kemijärvellä tehty jo pitkään Primus-ohjelmalla. LapIT:n asiantuntijat suunnittelivat, kuinka oppilaiden tunnukset saadaan Primuksesta, jolloin niiden ylläpitoa ei tarvitse tehdä kahteen kertaan. Samalla halutiin myös mahdollistaa se, että oppilaat kirjautuvat yhdellä tunnuksella niin työasemille kuin oppimisympäristöönkin.

"Oppimisympäristön tarkoitus ei ole korvata oppikirjoja, vaan ajatuksena on digitalisoida tehtäväkirjat ja vihkot."

O365 -luokkahuoneen toteutus

Ratkaisu toteutettiin Microsoftin O365 -palvelun päälle. Kaupunki oli jo aiemmin käyttänyt O365 palvelua, joten opettajien osalta ei tarvinnut siirtää tietoja tai rakentaa uutta ympäristöä. Käytännössä siis oppilaat kirjautuvat omilla tunnuksillaan samaan palveluun, missä opettajat olivat jo aiemmin käyttäneet esimerkiksi sähköpostia. Ratkaisu tarjosi nykyaikaisen pilvipohjaisen oppimisympäristön, jossa on mukana muun muassa sähköposti, pikaviestittely ja tallennustilan sekä luokan oma digitaalinen muistikirja OneNote.

Oppimisympäristön tarkoitus ei ole korvata oppikirjoja, vaan ajatuksena on digitalisoida tehtäväkirjat ja vihkot. Nyt opettajat voivat jakaa opetusmateriaalin ja kotitehtävät muutamalla hiiren naksautuksella. Myös kotitehtävien ja oppilaiden töiden tarkastaminen onnistuu helposti suoraan palvelusta. Ei enää ruttuisia vihkoja, koiran syömiä tehtäväkirjoja tai muita koottuja selityksiä. Palvelu on käytettävissä webbisivun kautta Internet-yhteydellä. Riittää, kun on tietokone, puhelin tai tabletti, jolla pääsee nettiin.

"LapIT asiantuntija veti kouluilla oppitunteja, ja samalla opettajat näkivät, kuinka koulutuksessa käydyt asiat viedään käytännössä opetukseen."

Oppimisympäristön jalkauttaminen koulutuksella ja lähitukipäivien avulla

Opettajille järjestettiin koulutuksia, jotta O365 -ympäristö saatiin otettua kouluilla käyttöön. Jokaisen koulun opettajat ja avustajat pääsivät kolmen tunnin koulutukseen, jossa he käyttivät ensin ympäristöä oppilaan näkökulmasta. Sen jälkeen opettajat pääsivät omaan rooliinsa, ja tekivät digitaaliset luokan muistikirjat itse ja lisäsivät sinne oppilaat. Koulutuksessa käytiin läpi havainnollinen ja hyvä koulutusmateriaali, joka jäi opettajien tueksi opetuskäyttöön. Materiaalit tehtiin myös oppilaan näkökulmasta ja toimitettiin koulujen käyttöön.

Viimeisenä kouluille järjestettiin lähitukipäiviä. LapIT asiantuntija veti kouluilla oppitunteja, ja samalla opettajat näkivät, kuinka koulutuksessa käydyt asiat viedään käytännössä opetukseen. Samalla pystyttiin taklaamaan tekniset haasteet, ja nähtiin, että jokainen oppilas ja opettaja pääsivät oppimisympäristöön ja mukavasti alkuun sen käytössä. Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka kotonaan pienetkin oppilaat ovat nettimaailmassa. Myös into opiskella ja tuottaa omaa materiaalia näkyi jokaisen kasvoilla. Oppitunteihin varattu aika ei meinannut riittää millään, kun vauhtiin päästiin. Myös opettajille palvelu tarjoaa uusia työkaluja, kun he voivat koko ajan seurata mitä oppilas työstää, ja tarkistaa heidän kotitehtävänsä milloin haluavat. Järjestelmä tarjoaa opettajalle myös mahdollisuuden antaa suoraan palautetta oppilaiden töihin tarroilla ja kommenteilla.

 

 

X